برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - آسیه سادات بنی عقیل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آسیه سادات بنی عقیل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آموزشي فشار خون جاملگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 مهارتهاي آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
3 كارگاه تحليل موضوعات جنسيتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
4 كارگاه ارزيابي دانشجو و شيوه هاي طراحي سوال با ناكيد بر سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
6 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
7 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن
8 كار گاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
9 كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي كاهش درد زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
10 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
11 كارگاه پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
12 كار گاه آموزشي تحليل موضوعات جنسي در حمايتي از حقوق بهداشت باروري وتوانمند سازي زنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجمن تنظيم خانواده 1382
13 كار گاره روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
14 كارگاه آموزشي گزارش نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
15 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
16 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجمن تغذيه با شير مادر 1378
17 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
18 كارگاه آموزشي زايمان بي درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
19 كارگاه آموزشي روشهاي كاهش كنترل درد زايمان به عنوان (master trainer ) دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385
20 كارگاه آموزشي روشهاي كاهش كنترل درد زايمان به عنوان (master trainer ) دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385
21 كارگاه تدوين پروتكل جنين و زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
22 كارگاه آموزشي فرآيند پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
23 كارگاه مهارتهاي زندگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
24 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
25 بازآموزي آمادگي زايمان با بكارگيري تكنيك هاي كاهش درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705