برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - آسیه سادات بنی عقیل ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم آسیه سادات بنی عقیل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثير آموزش فردي و گروهي بر عملكرد تنظيم خانواده زنان آسيه سادات بني عقيل مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گر گان - سال7 - شماره 1 1384 چکیده مقاله
2 بررسي تاثير آموزش به روش پمفلت بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان نسبت به مساله ازدواج آسيه سادات بني عقيل مجله فرازفصلنامه پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي گلستان 1383 چکیده مقاله
3 تخمين وزن جنين با استفاده از فرمول جانسون آسيه سادات بني عقيل مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گر گان- سال پنجم - شماره 12 1382 چکیده مقاله
4 مقايسه طول زايمان زنان نخست زاي فارس وتركمن آسيه سادات بني عقيل مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه - دوره دوم- شماره 1 1380 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658