برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - نرجس سادات برقعی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نرجس سادات برقعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 وضعيت ايمني سرولوژيكي كاركنان مراكز آموزشي درماني شهر گرگان در برابر ويروس هپاتيت B در سال 1382 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385 چکیده مقاله
2 بررسی عوامل زمينه ای مرتبط با انديکاسيون و روش زايمان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز 1384 چکیده مقاله
3 مقايسه مدت مرحله اول زايمان در دو گروه زايمان واژينال و سزارين در کليه بيمارستانهای استان گلستان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1384 چکیده مقاله
4 گزارش يک مورد آندومتريوزيس جدار شکم متعاقب جراحی سزارين مجله علمی دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1384 چکیده مقاله
5 مقايسه تغييرات علل و ميزان سزارين سالهای 73 و 79 در مرکز آموزشی درمانی دزيانی گرگان مجله علمی دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان- دوره سوم-شماره 1-بهار و تابستان 1384 چکیده مقاله
6 بررسی تاثير ميزان روی پلاسما ی خانمهای باردار بر بروز پارگی زودرس کيسه آب حاملگي هاي ترم و پره ترم مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي کردستان- دوره دهم تابستان 1384 چکیده مقاله
7 رابطه باکتريوری بدون علامت و پره اکلامپسی سال ششم شماره13 بهار و تابستان 1383 چکیده مقاله
8 بررسي عوامل موثر بر روش زايمان در بيمارستانهاي خصوصي آموزشي و دولتي استان گلستان در سال 1380 زنان و مامايي و نازائي دانشگاه علوم پزشكي مشهد- سال پنجم -شمازه 12و 11 بهار و تابستان 1381 چکیده مقاله
9 تعيين محل جايگزيني جفت در سه ماهه سوم بارداري مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- 1381 چکیده مقاله
10 آمپولهاي پيشگيري از بارداري و پوكي استخوان مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان- سال سوم شماره 5 1379 چکیده مقاله
11 بررسي مقايسه اي برخي از عوارض جانبي آمپولهاي پيشگيري ازبارداري و قرصهاي تركيبي در زنان سنين باروري تحت پوشش مركز بهداشتي درماني كلاله مجله حيات دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران- سال هشتم چکیده مقاله
12 ارتباط قوميت و بروز پره اكلامپسي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار چکیده مقاله
13 بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي مجله آموزش در پزشكي – اصفهان چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.061 seconds with 948 queries by yektaweb 3506