برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکترحمیدرضا بذرافشان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی غدد, کارآموزی داخلی دانشکده پزشکی گرگان87-82
2 بیماریهای غدد دانشکده پزشکی گرگان 78-77
3 فیزیوپاتولوژی غدد دانشکده پرستاری 81-76
4 بیماریهای غدد دانشکده پزشکی گرگان ,سال 82-76
5 کارآموزی داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 80-75
6 بیماریهای غدد دانشکده پرستاری گرگان, سال 80-74
7 بررسی وضعیت سلامت دانشکده پرستاری گرگان 75-74
8 بیماریهای کلیه دانشکده پزشکی گرگان 75-74
9 بیماریهای گوارش دانشکده پزشکی گرگان ,سال 75-74
10 بررسی وضعیت سلامت دانشکده پرستاری گرگان, سال 74-73
11 گوارش , غدد,روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-سال 71-70
12 بیماریهای کلیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-سال 71-70
13 آموزش بالینی غدد دانشکده پزشکی گرگان 81-80
14 کارورزی داخلی دانشکده پزشکی 81-71
15 آموزش بالینی غدد دانشگاه بوستون81-80
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3658