برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکترحمیدرضا بذرافشان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته دیابت و مسول نفروپاتی دیابت دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 1388
2 راه اندازی کلینیک تیروئید و بیوپسی سوزنی تیروئید مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان در سال 1385 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
3 عضو هیأت علمی، عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 1388
4 عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات دانشگاه و عضو هیأت تحریریه دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان . دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 1388
5 فعالیت در آموزش فیزیوپاتولوژی غددد درون ریز و متابولیسم و بخش های بالینی گروه داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی رفسنجان، گرگان و شهید بهشتی 1370 1380
6 مشارکت در طرح های پژوهشی مشترک با مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم علو پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1376 1380
7 عضو هیأت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بدو تاسیس مجله 1387 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1376 1380
8 عضو شورای پژوهشی دانشگاه و نماینده اعضای هیئت علمی بالینی در شورای پزوهشی دانشگاه از سال 1377 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1376 1380
9 دستیار فوق تخصصی غدد درون ریز و متابولیسم ( چرخشی بین دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، ایران و انستیتو غدد و متابولیسم) 1374 1376
10 عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1373 1374
11 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1373 1374
12 پزشک معتمد دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374 1376
13 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیمارستان علی ابن ابی طالب 1370 1373
14 مسئول بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابی طالب بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان 1370 1373
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3658