برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکترحمیدرضا بذرافشان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسي ارتباط دفع كراتي‎نين و اسيداوريك
2 مقايسه تغييرات سطح قند خون در روش بيهوشي داخل وريدي با انفوزيون پروپوفول و بيهوشي با تيوپنتال سديم و هالوتان
3 بررسي تمرينات تنفسي بر وضعيت تنفسي بيماران آسماتيك
4 بررسي وضعيت كم خوني و بعضي از عوامل موثر بر آن در زنان روستاهاي شهرستان گرگان در سال 1377
5 مقايسه دو روش اندازه‎گيري هموگلوبين گليكوزيله در تشخيص افراد پره‎ديابت و مقايسة آن در دو حالت ناشتاو وغيرناشتا
6 بررسي ميزان كم خوني در خانمهاي باردار و مزدوجين منطقه كلاله
7 مقايسه معيارهاي باليني و پاراكلينيك اختلالات تيروئيد در افراد بالاي 15 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كاشان سال 1378-1375
8 بررسي ارتباط بين چاقي بالاتنه (WHR) با بيماري ديابت نوع 2 (NIDDM) در زنان 60-30 ساله ، تبريز
9 بررسي تغييرات برخي از شاخصهاي متابوليسم استخوان در پركاري تيروئيد ناشي از بيماري گريوز
10 بررسي ميزان شيوع كم خوني در زنان 15 تا 45 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بم
11 بررسي ميزان آنزيم اورنيتين كرباميل ترانسفراز در بيماران كبدي و مقايسه آن با آنزيمهاي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز
12 سير نهايي 25 مورد ساركوئيدوز ريه
13 بررسي اثر درماني برونكوديلاتئري پروپوفول در بيماران با آسم برونشيال شديد (گزارش دو مورد)
14 بررسي اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به سرطان مري در مراجعه كنندگان به مركز پرتودرماني شهيد رجايي بابلسر (77-1371)
15 بررسي فراواني استفاده از درمان جايگزيني هورموني HRT در خانمهاي يائسه مراجعه كننده به مطب متخصصين زنان شهر همدان در سال 1379»
16 بررسي فراواني استرس هيپرگليسمي در بين بيماران بستري در بخش كودكان بيمارستان قائم (عج) همدان
17 اندازه‎گيري سطح متانول ادرار در تكنسين‎هاي در معرض تماس با متيل متاكريلات
18 ) بررسي تغييرات حساسيت به انسولين در پي گنادكتومي يك طرفه و دوطرفه ، تجويز استراديول ، پروژسترون و تستوسترون به همراه بازكننده يا مسدود كنند
19 اثر تزريق وسيع هيدروكورتيزون بر ساختمان غدد فوق كليوي
20 مقايسه شاخصهاي رشدي نوزادان در حاملگيهاي ناخواسته با حاملگيهاي خواسته
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 81 queries by YEKTAWEB 3647