برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکترحمیدرضا بذرافشان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Thyroid function and autoimmunity derangment in goiterous and non-goiterous pregnant women Bakshandeh Nosrat S (MD) --- Bazrafshan HR (MD) --- Azarhoush R (MD) --- Hezarkhani SH (MD) --- Mirkarimi M (MD) --- Mokhtari N (MD) --- Besharat S (MD) --- Ghorbani M (MSc) Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2010 مقاله کامل
2 Epidemiology of hypertension among urban population in Golestan province in north of Iran Abdollahy AA (MSc) --- Bazrafshan HR (MD) --- Salehi A (MD) --- Behnampour N (MSc) --- Hosayni SA (MSc) --- Rahmany H (MSc) --- Yazdi Kh (MSc) --- Sanagoo A (PhD) Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2007 مقاله کامل
3 Breast Milk Iodine and Perchlorate Concentration in Lactating Mothers from Boston, J Clin Endocrinol Metab. Feb 20, 2007; 17311853 dr hamidreza bazrafshan 2007 چکیده مقاله
4 prevalence of goiter among shcoolchildren from gorgan .iran a decade after national iodine supplementation : gender, and thyroperoxidase antibodies دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سکینه محمدیان-هدایتی - عزیزی - عبدالهی journal of endocrinological - eur 2005 چکیده مقاله
5 an assessment of urinary and breastmilk lodine concentrations in lactating mothers from gorgan .iran 2003 دکتر حمید رضا بذر افشان -دکتر سکینه محمدیان - دکتر عابدینی- thyroid-usa 2005 چکیده مقاله
6 Prevalence of Goiter among Schoolchildren from Gorgan, Iran a Decade after National Iodine Supplementation: Association with Age, Gender, and Thyroperoxidase Antibodies. Bazrafshan HR , Mohammadian S , Ordookhani A , Pearce EN, Farhidmehr F, Hedayati M, Abdolahi N, Azizi F, Braverman LE). 2005 چکیده مقاله
7 An Assessment of Urinary and Breast Milk Iodine Concentration in Lactating Mothers from Gorgan, Iran Bazrafshan HR , Mohammadian S , Ordookhani A, Azizi F, Hedayati M, Braverman LE, Abedini A, Davoudy R 2005 چکیده مقاله
8 Dietary Iodine in Boston-Area Pregnant Women. Thyroid Journal dr hamidreza bazrafshan 2005 چکیده مقاله
9 Sources of U.S dietary Iodine : Bread , Cow , s Milk, Infant Furmula , and Brest Milk Elizabet N . Pearce, Sam Pino , Xuemei He, Hamid R. Bazrafshan, Adrian Faur, Stephanie,LLee, Lewis E. Braverman 2004 چکیده مقاله
10 Dietary Iodine in pregnant Women from the Boston, Massachusetts Area. Bazrafshan HR, Braverman LE, Pearce EN, Pino S, Xuemei He 2004 چکیده مقاله
11 ndocrine Gland Abnormalties in Thalassemia Major: A Brief Review Hamid R. Bazrafshan, Sakineh Mohammadian, Ab Sadeghi-Nejad Journal of Pediatric Endocrinology & metabolism, 2003 2004 چکیده مقاله
12 Recent Data on Iodine Nutrition in the USA Braverman LE, Bazrafshan HR, Pearce EN, Hollowell J. 2002 چکیده مقاله
13 مقایسه میزان عملكرد و خودایمنی تیروئید در زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به گواتر دكتر سپیده بخشنده نصرت‪--- ‬ دكتر حمیدرضا بذرافشان‪ --- دكتر رامین آذرهوش --- دکتر شرابه هزارخوانی دكتر مریم السادات میركریمی --- دكتر ندا مختاری --- دکتر سیما بشارت --- مصطفی قربانی مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان 1389 چکیده مقاله
14 اپیدمیولوژی پرفشاری خون در جامعه شهری استان گلستان علی اکبر عبداللهی --- دکتر حمیدرضا بذرافشان --- دکتر عارف صالحی --- ناصر بهنام‌پور --- سید عابدین حسینی --- حسین رحمانی انارکی --- خدیجه یزدی --- دکتر اکرم ثناگو مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1385 چکیده مقاله
15 ارزیابی ید ادراری و tch خون در زنان باردارمراجعه کننده به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان در سال 82 دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سپیده بخشنده نصرت -محمد رضا ربیعی - دکتر نرجس سادات عقیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1383 چکیده مقاله
16 منابع ید تغذیه ای در آمریکا (نان، شیر گاو، شیر مادرو شیر خشک Infant formula ) (همایش سالیانه انجمن تیروئید آمریکا ـ ونکوور، کانادا ـ 2002) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 چکیده مقاله
17 تازه های درمان هورمون رشد دکتر سکینه محمدیان - دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر عبداله صادق نژاد مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1382 چکیده مقاله
18 نقش عوامل خطر ساز در سکته مغزی دکتر حمید رضا بذر افشان -سید عابدین حسینی مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1380 چکیده مقاله
19 تراکم علائم افسردگی با دیابت دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر یداله محرابی - دکتر فریدون عزیزی مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1380 چکیده مقاله
20 ارتباط اختلال عملکرد تیروئید با دیابت نوع 2 دکتر حمید رضا بذر افشان -دکتر محمد علی رمضانی -دکتر احمد شیرافکن - دکتر سکینه محمدیان - دکتر مهران فرج الهی -دکتر فربد رئیس زاده - دکتر فریدون ع� مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1379 چکیده مقاله
21 مقایسه اثر تزریق محلول روغنی ید دار و استفاده از دوز توقفی لووتیروکسین بر تراکم آب معدنی استخوان دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر یداله محرابی - دکتر فریدون عزیزی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1379 چکیده مقاله
22 برسی گواتر و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران تالاسمی شهر گرگان دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سکینه محمدیان - دکتر فریدون عزیزی - محمد علی وکیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1378 چکیده مقاله
23 گزارش یک مورد ارگانیک اسیدمی دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سکینه محمدیان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1376 چکیده مقاله
24 ارزیابی ید ادرار و TSH خون در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی ـ درمانی دزیانی گرگان در سال 1383 چکیده مقاله
25 ارزیابی وضعیت روی کودکان در مدارس استثنائی شهر گرگان سال 1382 چکیده مقاله
26 ارزیابی وضعیت منیزیم در بیماران دیابتی ـ کلینیک دیابت شهر گرگان ـ سال 1381 چکیده مقاله
27 اختلالات اندازه و عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی شهر گرگان چکیده مقاله
28 اختلالات آندوکرین در بیماران تالاسمی ماژور شهر گرگان کنگره بین المللی غدد ICE سیدنی ـ 2000 چکیده مقاله
29 اتوایمیونیتی و گواتر در شهر گرگان (کنگره تیروئید اروپا ـ استانبول ـ 2004) چکیده مقاله
30 افزایش میزان تری یدوتیرونین در یک بیمار مبتلا به هیپوتیروئیدی (سیزدهمین کنگره بین المللی تیروئید ـ بوینس آیرس، آرژانتین ـ 2005) چکیده مقاله
31 گزارش 100 مورد هاشیموتو در شهر گرگان در سال 1383 چکیده مقاله
32 آنومالی های غدد مترشحه داخلی در تالاسمی ماژور ( مقاله مروری ـ 2003) چکیده مقاله
33 وضعیت ید شیر و ادرار مادران شیرده گرگان ـ سال 1382 چکیده مقاله
34 وضعیت ید شیر و ادرار مادران شیرده گرگان (همایش سالیانه انجمن تیروئید آمریکا ـ ونکوور، کانادا ـ 2004) چکیده مقاله
35 endocrine disorder inthalassemia دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سکینه محمدیان - دکتر فریدون عزیزی - دکتر محرابی کتاب خلاصه مقالات تیروئید 2000 چکیده مقاله
36 تاثيرات مواجه پركلرات و كشيدن سيگار بر يد شير در مادران شيرده بوستون آمريكا (دپارتمان پزشكي ايوان، جلسه تحقيقات ـ 3-1 نوامبر 2006) چکیده مقاله
37 تازه های یُد در آمریکا ( کتاب تیروئید و مغز ـ سمپوزیوم تیروئید اروپا 2003) چکیده مقاله
38 بررسی اتوآنتی بادی ضد تیروئید ( Anti TPO ) در کودکان شهر گرگان ـ سال 1383 چکیده مقاله
39 بررسی بلوغ جنسی در بیماران تالاسمی ماژور دکتر حمید رضا بذر افشان - دکتر سکینه محمدیان - دکتر فریدون عزیزی- یداله محرابی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران چکیده مقاله
40 ارزیابی برنامه ید کشوری در مدارس شهر گرگان (کودکان 11-6 ساله) ـ سال 1382 چکیده مقاله
41 بررسي توزيع قد، وزن و مراحل بلوغ دختران 16-7 ساله شهرستان گرگان در سال 1384 چکیده مقاله
42 ارزش بیوپسی سوزنی تیروئید در ندول های تیروئید در شمال ایران (کنگره تیروئید اروپا ـ استانبول ـ 2004) چکیده مقاله
43 تازه های درمان هورمون رشد مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان چکیده مقاله
44 شیوع گواتر و میزان ید ادرار کودکان گرگانی ، یک دهه پس از ید رسانی ملی (همایش سالیانه انجمن تیروئید آمریکا ـ ونکوور، کانادا ـ 2004) چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3662