برگشت به صفحه اول سایت
AWT IMAGE
:: اعضا - دکتر تقی امیریانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر تقی امیریانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 2- Heartburn in staff of Golestan Medical University, Northeast of Iran Gastroentrology research 2009 مقاله کامل
2 3- Serum leptin levels and irritable bowel syndrome: A new hypothesis J Clin Gastroenterol 2009 مقاله کامل
3 4- Relationship between P53 expression and gastric cancers in Cardia and Antrum Arch Iran Maed 2008 مقاله کامل
4 1- Inflammatory Bowel Disease: Role of stressful events and psychological consults. . 2008 Vol. 24 No. 5:768 Pak J Med Sci 2008 مقاله کامل
5 8- Gaucher disease. Arch Iranian Medicine 2005 مقاله کامل
6 بررسی آثار گازهای شیمیایی بر روی اندکسهای خون در مجروحین جنگ تحمیلی. مجله علمی پژوهشی طب جانباز مجله علمی پژوهشی طب جانباز-سال دوم-شماره پنجم-پائیز 1388-صفحات 54-50. 1388 مقاله کامل
7 ارتباط سطح سرمی لپتین و ابتلا به سندرم روده تحریک پذی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1388 مقاله کامل
8 هپاتیت C در استان گلستان-ایران.مجله گوارش ایران.مجله گوارش 1385 مقاله کامل
9 تماس با مقادیر زیاد هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای ممکن است در شیوع بالای سرطان مری در منطقه گنبد نقش داشته باشد مجله گوارش 1383 مقاله کامل
10 بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر پروتئینوری نفروپاتی دیابتی و مقایسه آن با کاپتوپریل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1380 مقاله کامل
11 5- Bullous lesions in a woman suffering from ulcerative colitis Gastroenterology Nursing مقاله کامل
12 6- Inflammatory Bowel Disease: role of stressful events and psychological consults Pak J Med Sci مقاله کامل
13 7- Hepatitis B/C co-infection in Iran: A seroepidemiological based study. Turkish journal of Gastroenterology Turkish journal of Gastroenterology مقاله کامل
14 -Gaucher disease.Arch Iranian Medicine.2005,8(4):331-330 مقاله کامل
15 Effeet of omeprezol consumpticn on serum-level of trace element.journal of Trace elements in medicine and Biology consumption.2012 (in press ) مقاله کامل
16 Acute visval field defect in ulceradive colitis : A case report Gastroenterology Nursing.2012 35(3):227-9 مقاله کامل
17 -بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر پروتئینوری نفروپاتی دیابتی و مقایسه آن با کاپتوپریل در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو –مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال سوم –شماره 3-پاییز 1380 ص 177-171 مقاله کامل
18 ارتباط سطح سرمی لپتین و ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر –مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان –بهار 1388-دوره 11-شماره 1(پی در پی 29) –صفحات 32-26 مقاله کامل
19 هپاتیت C در استان گلستان –ایران –مجله گوارش –دوره 11 شماره 3-پاییز 1385-صفحات 162-158 مقاله کامل
20 تماس با مقادیر زیاد هیدروکربنهای آروماتیمک چند حلقه ای ممکن است در شیوع بالای سرطان مری در منطقه گنبد نقش داشته باشد . مجله گوارش 1383-سال نهم 4-90 مقاله کامل
21 بررسی آثار گازهای شیمیایی بر روی اندکسهای خون در مجروحین جنگ تحمیلی .مجله علمی پژوهشی طب جانباز –سال دوم –شماره پنجم –پاییز 1388-صفحات 54-50 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.063 seconds with 948 queries by AWT YEKTAWEB 3220