برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - آیلر جمالی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آیلر جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 میکروب شناسی پزشکی دانشكده پزشكي، رشته پزشکی
2 باکتری شناسی سیستماتیک I و II دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
3 ژنتیک میکروارگانیزمها دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی-دانشكده پزشكي،
4 ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیزمها دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
5 باکتری شناسی پزشکی دانشکده پیراپزشکی رشته علوم آزمایشگاهی
6 زیست شناسی سلولی ملکولی دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی رشته کارشناسی ارشد ب
7 زیست شناسی سلولی ملکولی دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
8 میکروب شناسی پزشکی دانشكده دندان پزشکی، رشته دندانپزشکی
9 میکروب شناسی عمومی دانشکده پرستاری
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815