برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - آیلر جمالی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آیلر جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن و تاثیر آن بر بیان رونویسی ژن آنتی ژن43 دکتر آیلر جمالی محمد ارجمند مرکز تحقیقات علوم ازمایشگاهی -معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
2 تعیین فراوانی ژن های bcs(سازنده سلولز) و draE (ادهسین Dr) در نمونه هایUPEC و مقایسه تشکیل بیوفیلم آنها روی سوند ادراری در گرگان دکتر آیلر جمالی مرکز تحقیقات علوم ازمایشگاهی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1392
3 بررسی تشکیل بیوفیلم و برخی ژنهای کد کننده آن در اشریشیاکلی¬های جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مطهره صامت و دکتر ایلر جمالی مرکز تحقیقات عفونی -معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1392
4 بررسی رابطه پلی مورفيسم های ناحية–2518 پروموتر ژن MCP-1 و ناحية +874 ژن اينترفرون گاما با سل ريوی در استان گلستان دکتر آیلر جمالی, ایوب خسروی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی در حال اجرا -
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 86 queries by YEKTAWEB 3815