برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر جهانبخش اسدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جهانبخش اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدريس بيوشيمي پزشكي مقطع Ph.D رشته پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
2 تدريس بيوشيمي پروتئين ها مقطع Ph.D رشته پزشكي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 تدريس بيولوژي مولكولي كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 تدريس آنزيم شناسي كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
5 تدريس غشاء سلول ها كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
6 تدريس بيوشيمي هورمون كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
7 تدريس، بيوشيمي بافت كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
8 تدريس بيوشيمي تغذيه كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
9 تدريس بيوشيمي هورمون كارشناسايي ارشد بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان
10 تدريس بيوشيمي نظري هورمون ها در رشته داروسازي و بيوشيمي عملي به رشته هاي داروسازي، داندانپزشكي و پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
11 تدريس بيوشيمي پزشكي ( ساختمان اسيدهاي نوكلئيك، ويتامين ها و كوآنزيم) و بيولوژي مولكولي در رشته پزشكي
12 تدريس بيولوژي مولكولي به كارشناسي علوم آزمايشگاهي
13 تدريس بيوشيمي پزشكي ( ساختمان اسيدهاي نوكلئيك، ويتامين ها و كوآنزيم) و بيولوژي مولكولي در رشته پزشكي
14 تدريس بيوشيمي عمومي و باليني به رشته هاي پرستاري، مامائي، اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي( ساختمان اسيدهاي نوكلئيك، ويتامين ها و كوآنزيم، زنجيره
15 تدريس بيوشيمي عمومي و باليني( عملي) به رشته هاي پرستاري، مامائي و علوم آزمايشگاهي
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3791