برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر رامین آذرهوش ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رامین آذرهوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Cytodiagnosis of thyroid nodules using fine needle aspiration : A SIX YEAR EXPERIENCE FROM NORTHERN OF IRAN 30 ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN THROID ASSOCIATION 2004-ISTANBOL-TURKRY 2004 مقاله کامل
2 تاثیر هیستوپاتولوژیک بخار فرمالدئیدبر روی کلیه موش صحرائی هشتمین کنگره انجمن ارولوژی ایران 1384 مقاله کامل
3 سیر و پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان با توجه به شاخص های کیاینیکی طی حداقل سه سال در شهر گرگان چهرامین همایش هماتولوژی و انکولوژی ایران مشهد 1383 مقاله کامل
4 فراوانی عفونت های ویروسی قابل انتقال از راه خون در اهدا کنندگان و بیماران مراجعه کننده به سازمان انتقال خون گرگان 1382 همایش سالانه آسیب شناسی ایران بیمارستان میلاد تهران 1383 مقاله کامل
5 Acute appendicities due to metastais of prostatic carcinoma مجله بین المللی پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1382 مقاله کامل
6 ارزش آزمون نیمه کمی (تیتراسیون) CPR در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد مجله علمی ترویجی اسرار سال هشتم 1380 مقاله کامل
7 آدنوم مجاری صفراوی ارج کبدی و گزارش یک مورد از آن مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1380 مقاله کامل
8 درجه بندی توده های بدخیم پستان بر اساس مشخصات بافت شناختی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1379 مقاله کامل
9 گزارش یک مورد نادر ضایعه پوستی تحت عنوان پسودگزانتوم الاستیکوم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1379 مقاله کامل
10 نقش آسپراسیون سوزنی ظریف در تشخیص تومورهای پستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1379 مقاله کامل
11 مقایسه نتایج رنگ آمیزی آهن در نمونه برداری مغز اتخوان با روش های آسپیراسیون و بیوپسی سوزنی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1378 مقاله کامل
12 ناهنجاری های دستگاه غدد درون ریز در آسیب دیدگان مجله آوا دانشگاه علوم مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3791