برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر بیژن آریا ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بیژن آریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 لنفادنيت سلي و گزارش يك مورد مقاوم به درمان
2 برسي انجام آزمايش ماموگرافي در زنان شهر رشت
3 بررسي علل مكانيكي انسداد مجرا در التهاب حاد آپانديس
4 نقش آسپيراسيون سوزني ظريف در ضايعات پستان
5 درجه بندي تومورهاي بدخيم پستان بر اساس مشخصات هيستولوژيك در يكصد مورد سرطان پستان در بخش پاتولوژي مركز آموزش درماني پنجم آذر گرگان
6 پيشنهاد اسكرينينك كانسر مري در قالب سيستم خدمات بهداشتي درماني به دنبال بررسي شيوع انواع سرطان در گرگان و رشت
7 بررسي ميزان تحمل رژيم مايعات بعد از عمل سزارين در شروع 6 ساعته و 12 ساعته رژيم
8 ارزش آسپيراسيون سوزني ظريف تيروئيد در ارزيابي ندولهاي تيروئيد
9 بررسي استفاده محلول آلبندازول به عنوان محلول ضد اسكولكس حين عمل در درمان جراحي كيست هيداتيد
10 بررسي اثر شستشوي زيرجلد با نرمالين سالين بر ميزان بروز عفونت زخم در جراحيهاي شكمي زنان و مامايي
11 ارزش اندازه‎گيري CRP سرم در تشخيص بيماران مشكوك به آپانديسيت حاد
12 تجويز آنتي‎بيوتيك‎هاي پيشگيري كننده در اعمال جراحي ارتوپدي
13 بررسي ارتباط مشخصات فردي ، اجتماعي و سبك زندگي با سرطان پستان در زنان
14 بررسي تاثير عمل سمپاتكتومي (كامل يا ناقص) بر روي علايم و درمان بيماري بورگر بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي بيمارستان الزهراء (س) از سال 82-77
15 بررسي اثر داروي تامسولوسين در تسهيل عبور سنگ‎هاي ژوكستاوزيكال
16 اثر موضعي زرده تخم‎مرغ بر ترميم زخم سوختگي در موش صحرايي
17 حساسيت تومورماركرهاي CA15.3 و CEA در مبتلايان به سرطان پستان با متاستاز استخواني
18 بررسي وضعيت سديم ، پتاسيم ، نيتروژن اوره و کراتينين سرم و ميزان موربيديتي و مورتاليتي در بيماران بستري در ICU بيمارستان شهيد بهشتي در سالهاي 80
19 بررسي تاثير اسپلنکتومي در بيماران مبتلا به ITP
20 بررسي مقايسه فراواني ريسک فاکتورهاي آپانديسيت پرفوره و غيرپرفوره در بيمارستانهاي شهيد بهشتي و يحيي نژاد از سال 82-80
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3816