برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - میترا شربت‌خوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا شربت‌خوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کنفرانس بیماری‌های فراموش‌شده مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان دانشکده پیراپزشکی 92
2 کنفرانس انگل های شایع در ایران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان دانشکده پزشکی 93/8
3 بيماري‌هاي تك‌ياخته‌اي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان دانشكده پرستاري 9/91
4 كارگاه آموزشي روش‌هاي آماده‌سازي نمونه در انگل‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان آزمايشگاه رفرانس 2/89
5 بیماری‌های عفونی گوارشی و تنفسی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان دانشکده پزشکی 94/9
6 بیماری های عفونی گوارشی و تنفسی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان دانشکده پزشکی 94/2
7 كارگاه آموزشي تشخيص لام‌هاي انگلي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان آزمايشگاه رفرانس 9/92
8 كارگاه آموزشي كنترل كيفيت در انگل‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان آزمايشگاه رفرانس 5/89
9 كارگاه آموزشي انگل‌شناسي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان آزمايشگاه رفرانس 4/89
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.061 seconds with 953 queries by yektaweb 3600