برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمدرضا یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدرضا یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته علمی واجرایی جشنواره های شهید مطهری دانشگاه EDC- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 ....
2 دبیراجرایی جشنواره شهید مطهری دانشگاه EDC- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 1389
3 عضو کمیته برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پزشکی گرگان 1392 ....
4 عضو شورای آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پزشکی گرگان 1390 ....
5 عضو شورای آموزشی بالینی دانشکده پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پزشکی گرگان 1390 ....
6 عضوشورای EDC دانشگاه EDC- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 ....
7 عضو کمیته ارزیابی آزمون های ارتقای دستیاران پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1389 ....
8 سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی(EDO) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1392 ....
9 عضو کمیته ماده 6 آموزش مداوم دانشگاه EDC- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382 1385
10 عضوشورای EDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 0000
11 عضو کمیته علمی مرکز تحقیقات بیماری های غفونی مرکز تحقیقات بیماری های غفونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1388 0000
12 عضو کمیته پژوهش درآموزش EDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 0000
13 مسئول دفتربرنامه ریزی آموزشی EDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1389 0000
14 عضو کمیته های علمی EDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 0000
15 موسس و مسئول دفترتوسعه آموزش بالینی EDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 ....
16 کارشناس مسئول آموزش مداوم دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382 1385
17 عضوEDC دانشگاه EDC دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382 ....
18 مسئول واحد بهداشت دهان دندان مرکز بهداشت گرگان 1379 1382
19 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1387 ....
20 بهداشتکار دهان ودندان شبکه بهداری شاهرود 1367 1379
21 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379 1387
22 دبیر علمی حیطه اخلاق پزشکی سومین المپیاد علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1389 ....
23 عضوکمیته علمی وکارگروه سل مرکزتحقیقات بیماری های عفونی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1388 ....
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658