برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - کتایون جلالی آریا ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم کتایون جلالی آریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آمادگی های قبل از زایمان دانشکده پرستاری مامایی پراتیک مامایی دانشکده پرستاری مامایی 2/86
2 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشکده پرستاری مامایی کارگاه دانشکده پرستاری مامایی 8/86
3 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی 8610
4 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی 8612
5 كارگاه ورود به عرصه- بهداشت مدارس دانشکده پرستاری مامایی کارگاه دانشکده پرستاری مامایی 7/87
6 خونریزیهای دوره نفاسی دانشکده پرستاری مامایی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه 8511
7 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشکده پرستاری مامایی کارگاه دانشکده پرستاری مامایی 1/86
8 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشکده پرستاری مامایی Skill labدانشکده پرستاری مامایی گرگان 8510
9 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی 8/85
10 روش تحقیق مقدماتی ( ویژه نیروهای مردمی پایگاه تحقیقات جمعیتی) دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی پایگاه تحقیقات جمعیتی گرگان 9/85
11 احیاء نوزادان دانشکده پرستاری مامایی Skill labدانشکده پزشکی گرگان 9/84
12 روشهای آمادگی های زایمان و کاهش درد بدون استفاده از دارو دانشکده پرستاری مامایی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه 5/85
13 فوریتهای بارداری و زایمان مرکز بهداشت شهرستان گرگان مرکز بهداشت شهرستان گرگان 6/85
14 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی 5/84
15 روشهای آمادگی های زایمان و کاهش درد بدون استفاده از دارو دانشکده پرستاری مامایی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تالار اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه 4/84
16 روش تحقیق جهت پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی 3/83
17 احیاء قلبی ریوی دانشکده پرستاری مامایی دانشکده پرستاری مامایی 4/84
18 روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی 3/83
19 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشکده پرستاری مامایی کارگاه دانشکده پرستاری مامایی 9/87
20 احیاء نوزاد دانشکده پرستاری مامایی کارگاه دانشکده پرستاری مامایی 8711
21 ترویج تغذیه با شیر مادر دانشکده پرستاری مامایی آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی 8712
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658