برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - کتایون جلالی آریا ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم کتایون جلالی آریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری مامایی گرگان
2 رابط آموزشی گروه مامایی و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری مامایی گرگان
3 عضوکمیته پژوهشی بهداشت باروری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
4 عضو هسته آموزشی پايگاه تحقيقات جمعيتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
5 مشاور پژوهشی پايگاه تحقيقات بالينی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
6 عضو كميته ترويج تغذيه باشير مادر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گرگان
7 رابط آموزشی دانشکده و بيمارستان دزيانی دانشکده پرستاری مامایی گرگان
8 عضو کمیته ارزیابی آزمون وطرح درسEDC دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گرگان
9 عضو EDO دانشکده پرستاری مامایی گرگان
10 مسئول آموزش مداوم دانشکده دانشکده پرستاری مامایی گرگان
11 استاد مشاور رشته مامايي دانشکده پرستاری مامایی گرگان
12 مسئول کميته امتحانات دانشکده پرستاری مامایی گرگان
13 -عضو کميته امتحانات دانشکده پرستاری مامایی گرگان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3791