برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر علیرضا احمدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول آزمايشگاه مركزي بهداشت 1375 1376
2 مسئول امور آزمايشگاههاي استان 1375 1375
3 بازرس ويژه کميسيون ماده 11تعزيرات حکومتی دانشکده علوم پزشکی گرگان 1375 1376
4 مسئول آزمايشگاه رفرانس دانشگاه 1376 1378
5 معاونت آموزشي, پژوهشي پيراپزشكي 1376 1376
6 سرپرست آموزشكده پيراپزشكي 1376 1385
7 بازرس ويژه تعزيرات حکومتی امور بهداشتی درمانی 1377
8 سرپرست دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی 1378 1385
9 سرپرست گروه علوم آزمايشگاهي 1380 1382
10 دبير كميته انضباطي بدوی دانشگاه علوم پزشکی 1380 1381
11 دبير كميته رايانه دانشگاه علوم پزشکی 1380
12 مسئول هماهنگي همايشها و نمايشگاهها در هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 1380 1382
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658