برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر علیرضا احمدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 آنتی بادی های ضد کلامیدیا پنومونیه در سرم افراد مبتلا به سندرم حاد کرونری فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری 1387 چکیده مقاله
2 بررسي ارتباط بین تغييرات آنزيم کولین استراز سرم با سطح آنزیم های کبدی در کارگران شاغل در کارخانه تولید آفت کش های گیاهی فصلنامه علمی- پژوهشی فیض 1386 چکیده مقاله
3 فراوانی آنتی بادی ضد HTLV-1 در بیماران تالاسمیک شهرستان گرگان مجله علوم آزمایشگاهی-دانشکده پیراپزشکی و بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386 چکیده مقاله
4 بررسی سطح سرمی آنتی بادی بر علیه آنفلوانزا بعد از واکسیناسیون کاروان حجاج و گروه کنترل در شهر گرگان مجله علوم آزمایشگاهی-دانشکده پیراپزشکی و بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386 چکیده مقاله
5 کاهش سطح کولین استراز گلبولهای قرمز در کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1385 چکیده مقاله
6 شيوع انگلهاي روده اي در كودكان دبستاني علي آباد كتول در سال1381 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1383 چکیده مقاله
7 بررسي فراواني فلور قارچي هوا و وسايل اتاقهاي عمل مركز آموزشي درماني گرگان فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383 چکیده مقاله
8 ررسي تأثير تغييرات غلظت سيترات بروي آزمايش زمان پروترومبين و وابستگي آن به زمان مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1382 چکیده مقاله
9 مقاومت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریال جداشده از عفونتهای ادراری در شهر گرگان مجله اورولوژی ایران 1381 چکیده مقاله
10 بررسي عوامل ايجاد كننده درماتوفيتي در مراجعين به مراكز تشخيصي پوست گرگان فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381 چکیده مقاله
11 مقايسه نتايج آزمايش هماتوكريت در زمان كمتر از 5 دقيقه فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658