برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - خدیجه یزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه یزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
2 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
3 کارگاه باز آموزی انتقال خون و تجویز فر آورده های خونی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
4 دوره شش ماهه آموزشی ICU دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
5 کارگاه طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
6 کارگاه طراحی سوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
7 بررسی وتدوین الگوهای ارزشیابی کارآموزی های پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
8 کارگاه متدلوژِی تدریس P.B.L P.A.L دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
9 کارگاه آموزشی تخصصی اصول گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
10 کارگاه آموزشی طراحی و ارزیابی آزمون دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
11 کارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
12 کارگاه روشهای موثر یادگیری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
13 ارزیابی دانشجو و شیوه طراحی سوال با تاکید بر آزمونهای چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
14 مهارت اول تا هفتم ICDL بجز مهارت 5 دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
15 کارگاه اینترنت متوسطه دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
16 مدیریت نیروی انسانی 1385
17 کارگاه آموزشی توجیهی اعضائ هیئت علمی رشته فوریت پزشکی 1385
18 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386
19 كار گاه فرآیند پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638