برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - خدیجه یزدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه یزدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 Nurse Shohada Hospital 1993 1993
2 Faculty Member Golestan University of Medical Sciences 1998 yet
3 Head of Student research Commitee School of Nursing & Midwifery 2001 2002
4 Head of EDO School of Nursing & Midwifery 2013 2015
5 Head of School of Nursing & Midwifery School of Nursing & Midwifery 2015
6 پرستار طرحی بیمارستان شهدای گنبد 1374 1374
7 مدرس وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1377
8 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1380 1381
9 مسئول مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1392 1394
10 سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1394
11 مدیر مسئول مجله Journal of Research Development in Nursing & Midvifery دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1396
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658