برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمدعلی وکیلی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت 4(آمار پزشكي و روش تحقيق) - رشته پزشکی دانشکده پزشکی - (1382 - 1375)
2 آمار حیاتی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - (1382 - 1375)
3 آمار حیاتی رشته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی - (1382 - 1375)
4 آمار و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی و کارشناسی ارشد) سازمان مدیریت و برنامه ریزی- (1381 - 1380)
5 آمار حیاتی رشته پرستاری - مامایی- مدیریت - علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-(1388-1383)
6 آمار و کاربرد آن در مدیریت مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1384 -
7 ریاضی پیش دانشگاهی رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - (1374 - 1373)
8 نمونه گیری مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1384 -
9 روش های آماری 1 و 2 مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی جنوب (1384 -
10 بهداشت 4(آمار پزشكي و روش تحقيق) - رشته پزشکی دانشکده پزشکی - (1390- 1388)
11 آمار و روش تحقیق - کارشناسی ارشد رشته های پرستاری - میکروبیولوژی - بیوشیمی - آناتومی انشکده پزشکی - (1390- 1388)
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658