برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حسین نصیری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي حسین نصیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
2 كارگاه آموزشي طراحي و ارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
4 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
5 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
6 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) 1382
7 كارگاه برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
8 كارگاه پژوهش در آموزش (2) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
9 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
10 كارگاه پژوهش در آموزش (1) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
11 كارگاه روشهاي نوين آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
13 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
14 كارگاه متدلوژي تدريس PBL- PAL دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
15 كارگاه بررسي طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
16 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
17 كارگاه اصول گزارش نويسي پرستار دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
18 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر POR- GFA دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
19 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1376
20 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر POR- GFA دانشگاه تربيت مدرس تهران دانشگاه تربيت مدرس تهران 1377
21 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
22 كارگاه آموزش برنامه ريزي ، ارزيابي و روش دانشگاه علوم پزشكي مازندارن دانشگاه علوم پزشكي مازندارن 1371
23 كارگاه آموزش روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1369
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638