برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حسین نصیری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي حسین نصیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ناظر ( بازرس ) ناحيه شهرستان آق قلا ( انتخابات رياست جمهوري ) 1380
2 عضو شورا آموزشي دانشكده دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 مدير گروه آموزش اصول و فنون و مديريت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
5 عضو كميته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گلستان
6 عضو هيات تحريريه مجله دانشكده پرستاري و دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
7 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده دانشگاه علوم پزشكي گلستان
8 عضو شورا شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان
9 استاد مشاور دانشجويان پرستاري شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان
10 استاد مشاور دانشجويان روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشكي گلستان
11 مسئول آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1373
12 مدير گروه آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1372
13 مسئول پژوهش دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان
14 عضو كميته رفاه هيات علمي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان
15 عضو شوراي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
16 عضو شورای پزوهشی دانشگاه
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638