برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حسین نصیری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي حسین نصیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثير موسيقي بر برخي از شاخصهاي فيزيولوژيك بيماران قلبي از جراحي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
2 ميزان شيوع كمردرد و عوامل خطرزاي آن در كاركنان... مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
3 معرفي يک ابزار اختصاصي جهت سنجش كيفيت زندگي مبتلايان به نارسايي مزمن قلبي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
4 ميزان استفاده از شيوه هاي كسب اطلاعات جديد سرپرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني استان گلستان مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 83 مقاله کامل
5 آموزش مراقبت از خود معلولين ضايعه نخاعي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 76 مقاله کامل
6 دفع سموم با پديه انتشار در همودياليز و نقش پرستار در بكارگيري مناسب آن مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 76 مقاله کامل
7 وزن زمان تولد وبرخی عوامل مرتبط با آن در روستاهای شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1388 مقاله کامل
8 نقش خانواده در پيشگيری از اعتياد نوجوانان مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 مقاله کامل
9 کیفیت خدمات بهداشتی اولیه درمراکز بهداشتی شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 مقاله کامل
10 فرسودگي شغلي و رابطه آن با نگرش پرستاران درخصوص حقوق و مزاياي كاركنان پرستاري شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال 1384 مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1386 مقاله کامل
11 بررسي مقايسه اي شدت درد در دو محل دور سوگلوته آل ونترگلوته آل دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386 مقاله کامل
12 رابطه سطح سرمی هورمون پاراتيروئيد با برخی عوامل در بيماران تحت درمان با همودياليز مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1386 مقاله کامل
13 بررسي اپيدميولوژي مسموميت در مراجعين به مركز آموزشي درماني 5 آذر شهر گرگان در سال 83 مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1384 مقاله کامل
14 تاثير ماساژ پشت بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 مقاله کامل
15 بررسي علل گرايش جانبازان مبتلا به ضايعات نخاعي نسبت به اقامت در آسايشگاهها مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1375 مقاله کامل
16 بررسي رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه در سال 85 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638