برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - حسین نصیری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي حسین نصیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي مقايسه اي شدت درد و ميزان خونريزي در تزريقات داخل عضلاني در دو محل دورسوگلوته آل و ونتروگلوته آل 85 شفاهى
2 بررسي مقايسه اي كفايت همودياليز مزمن در مراكز دياليز استان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389 پوسترى
3 بررسی ارتباط وضعیت روانی اجتمایی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389 پوسترى
4 رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
5 کفایت همودیالیز مزمن ورابطه آن با برخی عوامل دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
6 ارتباط فشار مراقبتی با مهارتهای مقابله ای مراقبین بیماران تحت درمان همو دیالیز دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
7 کیفیت خدمات بهداشتی اولیه درمراکز بهداشتی شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1388 پوسترى
8 بررسي رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه در سال 85 مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 پوسترى
9 تاثير ماساژ بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك سمينار سراسري مفاهيم پرستاري گرگان 1382 شفاهى
10 مقايسه تاثير تزريقات پتدين با شياف ايندومتاسين و ديكلوفناك سديم در تسكين درد سمينار سراسري مفاهيم پرستاري گرگان 1382 شفاهى
11 تعيين ميزان آگاهي نگرش و عملكرد KAP پرستاران مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد كنترل عفونت بيمارستاني دومين همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي كرمان 1381 شفاهى
12 تاثير ماساژ پشت بر كاهش اضطراب بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير تهران مركز همايش ها رازي 1381 شفاهى
13 آموزش مراقبت از خود به مددجويان ضايعه نخاعي 1375 پوسترى
14 بررسي علل گرايش جانبازان مبتلا به ضايعات نخاعي نسبت به اقامت در آسايشگاها اولين كنگره ضايعات نخاعي جانبازان دانشگاه تهران 1370 شفاهى
15 خصوصیات اخلاقی حرفه ای پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گلستان پوسترى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3662