برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر ثمین زمانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ثمین زمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 پزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
2 میکروب شناسی (کارشناسی تغذیه) دانشکده پیراپزشکی گرگان- 97-96
3 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
4 میکروب شناسی (PhD فیزیوتراپی) دانشکده پزشکی تهران- 95-94
5 باکتری شناسی سیستماتیک2 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
6 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
7 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 دندانپزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
8 باکتری شناسی و انگل شناسی (کارشناسی اتاق عمل) دانشکده پیراپزشکی گرگان- 97-96
9 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
10 باکتری شناسی سیستماتیک2 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
11 میکروب شناسی (کارشناسی بهداشت عمومی) دانشکده بهداشت گرگان- 95-96
12 باکتری شناسی سیستماتیک1 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
13 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 پزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
14 میکروب شناسی (کارشناسی پروتز دندان) دانشکده دندانپزشکی تهران- 95-94
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3791