برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر ثمین زمانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ثمین زمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
2 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
3 باکتری شناسی و انگل شناسی (کارشناسی اتاق عمل) دانشکده پیراپزشکی گرگان- 97-96
4 باکتری شناسی سیستماتیک1 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
5 میکروب شناسی (کارشناسی بهداشت عمومی) دانشکده بهداشت گرگان- 95-96
6 باکتری شناسی سیستماتیک2 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
7 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
8 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 دندانپزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
9 میکروب شناسی (کارشناسی پروتز دندان) دانشکده دندانپزشکی تهران- 95-94
10 میکروب شناسی (PhD فیزیوتراپی) دانشکده پزشکی تهران- 95-94
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.051 seconds with 960 queries by yektaweb 3619