برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر نرگس بیگم میربهبهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميته اخلاق پزشكي و موازين شرعي مركز طالقاني 1385
2 عضو كميته غذا ، دارو ،درمان و تجهيزات پزشكي مركز طالقاني 1385
3 عضو كميته كادر پزشكي ، پرسنل ، پرستاري و كاركنان مركز طالقاني 1385
4 عضو كميسيون تخصصي اطفال اداره كل پزشكي قانوني استان گلستان 1382 1386
5 عضو كميته انطباق دانشگاه 1385
6 عضو شوراي امر به معروف ونهي از منكر از دانشگاه 1385
7 عضو كميته طرح سوال ارتقاء دستياران رشته تخصصي كودكان 1387
8 عضو اتاق فكر بانوان استانداري گلستان 1384
9 عضو كارگروه بانوان و جوانان استانداري گلستان 1384
10 عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي استان گلستان 1383
11 عضو اتاق فكر دانشگاه 1386
12 عضو شوراي نخبگان استان 1383
13 مديرگروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1376 1377
14 رئيس بيمارستان كودكان طالقاني 1376 1377
15 مسئول بخش تالاسمي و هموفيلي بيمارستان كودكان طالقاني 1380
16 مسئول بخش هماتولوژي و انكولوژي بيمارستان كودكان طالقاني 1380
17 مشاور كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شوراي شهرگرگان 1382 1384
18 مشاور استاندار در اموربانو ان 1377 1377
19 مسئول دبيرخانه EDC دانشگاه 1376 1377
20 110 مسئول واحد بازآموزي و نوآموزي دانشگاه 1376 1377
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705