برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - محمد هادی مهدی نژاد ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد هادی مهدی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول هیدرولیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
2 اصول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
3 شیمی ومیکروبیولوژی آب وفاضلاب دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
4 دفع مواد زائد جامد در اجتماعات کوچک دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
5 حفاری و بهره برداری از چاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
6 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
7 اصول تصفیه وبهسازی منابع آب دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
8 مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
9 بهداشت فردی و همگانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
10 سموم آفت کش و کاربرد آن دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
11 دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
12 بهره برداری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
13 کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پیرا پزشکی و به
14 بهداشت عمومی(1) دانشگاه علوم پزشکی گلستان-دانشکده پزشکی
15 آلودگیهای محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده
16 بهداشت محیط آموزشگاه بهورزی
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658