برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - محمد هادی مهدی نژاد ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد هادی مهدی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 معاون آموزشی دانشکده بهداشت
2 معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
3 مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت
4 عضو شورای پژوهشی دانشگاه
5 عضو شورای آموزشی دانشگاه
6 عضو شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دبیر شورای EDC تا سال 1383
7 عضو کمیته کارشناسی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
8 عضو کمیته رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
9 عضو هسته پژوهشی دانشکده بهداشت
10 عضو کمیته تحقیقاتی Population Lab دراستان گلستان
11 عضو گروه پایش به منظور نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی در دانشگاه
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3709