برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمد موجرلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر محمد موجرلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هئیت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان و ارومیه 1373
2 مسئولیت پلی کلینک تخصصی بیمارستان 5 آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
3 معاون آموزش بالینی مرکز پنجم آذر گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1375
4 مسئول اورژانس بیمارستان پنجم آذر گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1379
5 مسئول دوره های بازآموزی و نوآموزی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1376
6 سرپرست شورای دیالیز استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1375
7 عضو ستاد هدایت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381
8 رئیس بخش دیالیز دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378
9 مسئول فنی بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1384
10 مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1381 1386
11 عضو کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1374
12 عضو کمیته منتخب دانشکده برای بررسی پرونده اساتید دانش
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705