اعضا - دکتر آزادرضا منصوریان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدير گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي بابل 1367 1369
2 عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده پزشكي بابل دانشكده پزشكي بابل 1366 1369
3 عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1368 1369
4 مدير گروه علوم پايه دانشكده پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1374 1376
5 مدير گروه بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1376 1384
6 عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1374 1384
7 مشاور دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1374 ----
8 رئيس بخش زبان دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1379 ----
9 مسئول طرح درس و آموزش اساتيد مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1380 1385
10 دبير كميته تاليف و ترجمه دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1376 1385
11 ويراستاري انگليسي مجله دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1375 ----
12 مدير گروه بيوشيمي و بيوفيزيك دانشكده پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان ،دانشكده پزشكي گرگان 1386 ----
13 عضو هيأت تحريريه مجله علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386 ----
14 رئيس مركز تحقيقات بيوشيمي و اختلالات متابوليك دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386 ----
:: ::

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Golestan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb