برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر عبدالوهاب مرادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول راه اندازي و مسئول فني آزمايشگاه تشخيص مولكولي ويروس شناسي 1386 دانشگاه علوم پزشكي گلستان
2 مدير گروه ميكروبيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي از 15 بهمن 82 تا 29/12 86 دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 سرپرست مركز مديريت و توسعه آموزش پزشگي دانشگاه علوم پزشكي از 20 بهمن ماه 82 تاآبان85 دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 مسئول دفتر ارزشيابي و ارزيابي دروني دانشگاه علوم پزشكي ا ز15شهريور 1382 به مدت 6 ماه دانشگاه علوم پزشكي گلستان
5 معاون پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از 30 تيرماه 1380 خرداد 1382 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
6 دبير دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال 80-1379 به مدت 11 ماه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
7 مسئول آزمايشگاه تخصصي (كلنيك ويژه) بيمارستان بوعلي 81-1380 به مدت يكسال دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
8 مسئول كميته تحقيقات دانشجوئي دانشگاه در سال 79-1378 به مدت 10 ماه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
9 مدير دفتر پژوهش دانشكده پزشكي در سال 79-1378 به مدت 10 ماه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
10 مسئول آزمايشگاههاي آموزشي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال 73-1372 يكسال دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
11 معاون پژوهشي مركز تحقيقات گوارش و كبد گلستان از30 مردادماه 1384 تاكنون دانشگاه علوم پزشكي گلستان
12 سرپرست آزمایشگاه مرجع انفلوانزا منطقه شمال شرق کشور از مهر 1388 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701