برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر عبدالوهاب مرادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه به مدت 2 سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
2 عضو شوراي اجرايي بورسهاي دانشگاه به مدت 2 سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
3 عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي به مدت 4 سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
4 عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي به مدت 4 سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
5 عضو شوراي برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت آموزشي دانشگاه به مدت يك سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
6 عضو كميته منتخب ارتقاء دانشكده پزشكي يك سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
7 عضو كميته تخصصي گروه عفوني يك سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
8 مدرس كارگاههاي روش تحقيق براي دانشجويان پزشكي دانشگاه سه سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
9 عضو شوراي توسعه آموزش پزشكي دانشگاه سه سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
10 عضو هسته مشاوره ، روش تحقيق و آمار دانشگاه يك سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
11 عضو كميته راهبردي معاونت پژوهشي دانشگاه يك سال -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
12 عضوكميته بررسي پروپوزال پايان نامه دانشجويان تا سال 85 -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
13 عضوكميسيون ماده 6 دفتر آموزش مداوم دانشگاه -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
14 عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
15 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
16 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات عفوني -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
17 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات گوارش و كبد -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
18 مشاور دانشجويان رشته پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان
19 عضو انجمن ويروس شناسان ايران
20 عضو هيئت تحريريه مجله علوم آزمايشگاهي
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705