برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر عبدالوهاب مرادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 رابطه شاخص‌هاي تغذيه‌اي و ابتلاء به سرطان كولوركتال در استان گلستان دكتر عباسعلي كشتكار، دكتر شهريار سمناني، دكتر غلامرضا روشندل *، دكتر مريم ابومرداني، دكتر نفيسه عبدالهي، دكتر سيما بشارت، دكتر عبدالوهاب مرادي، خدابردي كلوي، صبا بشارت، هانيه سادات ميركريمي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان . دوره 11, شماره 2 - ( تابستان 1388) صفحه 38-44 مقاله کامل
2 ديدگاه هاي پزشكان عمومي شهر زاهدان نسبت به نحوه اجراي برنامه هاي آموزش مداوم در سال 1379، دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر ليلا قياسي، سعيده محمدعرازي، دكتر اباصلت برجي. توسعه در آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، شماره 5- صفحه 18-12 ، بهار 1381 مقاله کامل
3 تغييرات سطح سرمي آنتي بادي عليه سه تيپ ويروس پوليو قبل و بعداز روزهاي ملي واكسيناسيون فلج اطفال. 1378 دكتر مسعود صالحي، دكتر فاطمه رخشاني، دكتر عبدالوهاب مرادي. مجله طبيب شرق. صفحه 26-19، سال اول شماره 1، سال مقاله کامل
4 تعيين الكتروفروتايپ روتاويروسهاس عامل اسهال در اطفال زير دو سال مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهرهاي تهران و زاهدان. مهدي صائب، عبدالوهاب مرادی، طلعت مختاری آزاد، جواد ساجديان فرد. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان . سال چهارم. شماره 3 سال 1376 . مقاله کامل
5 تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيت B در استان گلستان عبدالوهاب مرادي، وحيده كاظمي نژاد، علي اصغر مولا، مسعود بازوري فصلنامه پژوهشي خون دوره 7. شماره يك. بهار 1389. 27-33 مقاله کامل
6 بررسی ارتباط ژنوتیپهای مختلف پاپیلوماویروس انسانی با کارسینوم سنگفرشی دهان. سودابه سرگلزایی، محمدرضا کیخایی، عبدالوهاب مرادی، محمدرضا قنبری، حسین نجم آبادی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پائیز 1383-دوره چهار- شماره 3. صفحه 338-348 مقاله کامل
7 بررسي سطح سرمي آنتي بادي برعليه انفلوانزا بعداز واكسيناسيون كاروان حجاج و گروه كنترل در شهرستان گرگان. عبدالوهاب مرادي، عبدالله عباسي، آزادرضا منصوريان، عليرضا احمدي، عبدالجليل ساريخاني، مسعود بازوري. مجله علوم آزمايشگاهي. دوره اول شماره دوم . پائيز و زمستان 1386. صفحه 9 تا 13 . مقاله کامل
8 بررسي آثار گازهاي شيميايي بر روي اندكسهاي خوني در مجروحين جنگ تحميلي تقي اميرياني، حسين حقيقي، آزاده سادات زنده باد، غلامرضا روشندل، محي الدين هفت سوار، عبدالوهاب مرادي، شهريار سمناني مجله علمي-پژوهشي طب جانباز، سال دوم، شماره 5 (پائيز 1388). صفحه50-55 مقاله کامل
9 ارزيابي شيوع ماركرهاي سرمي هپاتيت ب در كوهورت سني متولدين 1368 شهرستان زابل ايرج شهراميان ، عبدالوهاب مرادي ، عباسعلي معين ، نورمحمد نوري ، غلامرضا سليماني فصلنامه يافته، شماره 38، زمستان 1387 ص 106 مقاله کامل
10 ارتباط سطح سرمي لپتين و ابتلا به سندرم روده تحريك پذير دكتر شهريار سمناني، دكتر غلامرضا روشندل، دكتر عباسعلي كشتكار، دكتر ليلا نجفي، دكتر تقي اميرياني، دكتر مهران فرج اللهي، دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر حميدرضا جوشقاني، دكتر اميرحسين نوحي، دكتر نفيسه عبداللهي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار 88، دوره 11، شماره 1 پي در پي 29، صفحات 26 تا 32 مقاله کامل
11 الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال 88-1387 حمید واعظ، کیومرث قاضی سعیدی، عبدالوهاب مرادی، علیجان تبرائی، بهناز خدابخشی، مسعود بازوری، نسترن گلریز، عزت ا... قائمی. مجله میکروبشناسی پزشکی ایران. سال 3، شماره 4، زمستان 1388 مقاله کامل
12 گزارش شش مورد از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو در استان گلستان. عبدالله عباسی، عبدالوهاب مرادی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره هفتم-شماره 1- بهار و تابستان 1384- صفحه 84-86 مقاله کامل
13 وضع ايمني نسبت به سرخجه در ميان دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر گرگان. 1379 دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر طلعت مختاري آزاد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. صفحه 25-19، سال دوم شماره 5، بهار و تابستان مقاله کامل
14 واكسيناسيون انفلوانزا و تست HIV . (نامه به سردبير). عبدالوهاب مرادي، عبدالله عباسي. مجله علوم آزمايشگاهي. دوره اول شماره دوم . پائيز و زمستان 1386. صفحه 9 تا 13 . مقاله کامل
15 نظرات پزشكان عمومي درباره محتواي برنامه هاي آموزش مداوم پزشكي. دكتر اباصلت برجي، دكتر محمود ايماني، دكتر عبدالوهاب مرادي. مجله طبيب شرق. سال ششم. شماره 2. تابستان 1383. مقاله کامل
16 نقش روتاويروسها در اسهال حاد كودكان شهر زاهدان. دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر طلعت مختاري آزاد، طبيب شرق، سال سوم شماره يك، صفحه 28-23 ، بهار 1380 مقاله کامل
17 نقش روتاويروس در اسهال حاد كودكان بستري شده زير 6 سال تهران و زاهدان. عبدالوهاب مرادي، دكتر طلعت مختاري آزاد، دكتر رخشنده ناطق. مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري. صفحه 17-11، شماره 3 ، سال اول، پائيز 1375 مقاله کامل
18 ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي زاهدان از بيماري ايدز و راههاي پيشگري از آن. محمود زارعي، عبدالوهاب مرادی، سعيده محمدعرازي، عليرضا انصاري مقدم. مجله پزشكي بقراط. سال اول. شماره2 . سال1383 مقاله کامل
19 مولكولار اپيدميولوژي پاپيلوماويروس انساني و انواع پرخطر آن (HPV-16,18) در بافت سرطاني پستان در استان گلستان عبدالوهاب مرادي، الهام مبشري، عليجان تبرائي، سپيده بخشنده نصرت، وحيده كاظمي نژاد، رامين آذرهوش، شهريار عليزاده مجله علوم آزمايشگاهي. دوره سوم، شماره يك، بهار و تابستان 88 مقاله کامل
20 مقايسه اثردرماني مفناميك اسيد با مفناميك اسيد و روغن ماهي در كاهش شدت درد در ديس منوره اوليه. مينو يغمايي، عبدالوهاب مرادی، رضا حسيني. مجله دانشكده پزكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان. سال سيزدهم. شماره 2 . سال 1383 مقاله کامل
21 مقايسه عفونتهاي سيتومگالوويروس، ليستريا منوسيتوژن و توكسوپلاسما در خانمهاي با بارداري موفق و ناموفق در شهر گرگان محسن سعيدي، سپيده بخشنده نصرت، عبدالوهاب مرادي، سيدمحمد هدايت مفيدي، ناصر بهنام پور، آرزوغرقابي مجله علوم آزمايشگاهي. دوره سوم، شماره يك، بهار و تابستان 88 مقاله کامل
22 مقاومت به ريفامپين و ايزونيازي در مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از مسلولين استان گلستان نائمه جاويد، عزت ا.. قائمي، نور اميرمظفري، سهيل رفيعي، عبدالوهاب مرادي، تينا دادگر مجله علوم آزمايشگاهي. دوره سوم، شماره يك، بهار و تابستان 88 مقاله کامل
23 مقاومت داروئي E.coli جدا شده از عفونتهاي ادراري در زاهدان در طي سالهاي 80-1379 . دكتر اباصلت برجي، دكتر شهرام شهركي، دكتر عبدالوهاب مرادي . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان. شماره 37 . زمستان 1380. مقاله کامل
24 فراواني سندرم روده تحريك پذير در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان. دكتر شهريار سمناني، دكتر نفيسه عبدالهي، دكتر غلامرضا روشندل، دكتر سيما بشارت، دكتر عباسعلي كشتكار، دكتر عبدالوهاب مرادي، آزاده زنده باد، مهسا بشارت. گوارش. دوره 11، شماره 4، زمستان 85، 249-254 مقاله کامل
25 فراواني اسهال حاد روتاويروسي در كودكان زير 6 سال شهر گرگان در سال 1385 عبدالوهاب مرادي ، عليجان تبرايي ، غلامرضا روشندل ، عزت الله قائمي ، مسعود بازوري فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري. سال پانزدهم ، شماره 48 ، صفحات 55 تا 59 ، بهار 1389 مقاله کامل
26 فراواني آنتي بادي ضد HTLV-1 در بيماران تالاسميك شهر گرگان. عبدالوهاب مرادي. عليرضا احمدي. سپيده بخشنده نصرت. اسماعيل صانعي مقدم. محسن سعيدي. 1386. مجله علوم آزمايشگاهي. دوره اول شماره يك . بهار و تابستان 1386. صفحه 22 تا 26 . مقاله کامل
27 فراواني پاپيلوماويروسهاي انساني در مبتلايان به سرطان مري استان گلستان. دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر طلعت مختاري آزاد، دكتر محمود محمودي، دكتر رخشنده ناطق، پروفسور اميل ميشل دفيليه. مجله طبيب شرق. صفحه 68-59 ، سال اول، شماره 2، پائيز 1378 مقاله کامل
28 Using the health belief model to explore malaria-prevention behaviors among housewives in Sistan and Baluchestan province of Iran F.Rakhshani, A.R.Ansari Moghadam, R.Alemi, A.Moradi Eastern Mediterranean Health Journal. 9(3):2003 مقاله کامل
29 The Efficacy of Ethanolic Extract of Lemon Verbena on the Skin Infection Due to Staphylococcus aureus in an Animal Model. Ezzat Ollah Ghaemi, Didar Khorshidi, Abdolvahab Moradi, Akhter Seifi, Masomeh Mazendrani, Masod Bazouri and Azad Reza Mansourian. 2007. Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (22): 4132-4135 مقاله کامل
30 Soils selenium level and esophageal cancer:An ecological study in a High risk area for esophageal cancer. Shahryar Semnani , Gholamreza Roshandel , Azadehsadat Zendehbad , Abbasali Keshtkar , Nafiseh Abdolahi , Sima Besharat , Abdolvahab Moradi , Hadi Rahim-zadeh, Honeyeh sadat Mirkarimi , Seyed-zinab Hasheminasab. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology مقاله کامل
31 Serum Leptin Levels and Irritable Bowel Syndrome: A New Hypothesis. Semnani S, Roshandel G, Keshtkar A, Najafi L, Amiriani T, Farajollahi M, Moradi A, Joshaghani H. J Clin Gastroenterol. 2009 Apr 24. [Epub ahead of print] مقاله کامل
32 Seroprevalence of Streptococcus, Brucella and Salmonella Infection in Mental Retarded Children in Iran. Ezzat Ollah Ghaemi, Azad Reza Mansourian, Ali Reza Ahmadi, Mohsen Saeidi, Abdolvahab Moradi, Naser Behnampour. Research Journal of Microbiology.2006. 1(4):371-374 مقاله کامل
33 Seroprevalence of Hepatitis B virus and its Co-infection with hepatitis D and Hepatitis C in Iranian adult population. Gholam-Reza Roshandel, Shahryar Semnani, Abbas-Ali Keshtkar, Hamidreza Joshaghani, Abdolvahab Moradi, Khodaberdi Kalavi, Danial Roshandel, Nafiseh Abdolahi. 2007. Indian Journal of Medical Sciences. 61(5):263-268 مقاله کامل
34 Seroepidemiology of Rubell, Measles, HBV, HCV and B19 virus within women in child bearing age (Saravan City of Sistan and Blooghestan Provience). Abdolvahab Moradi, Amir Hossien Mohagheghi, Shahram Shahraki, Abasalte Borji, Abdoljalal Marjani, Esmaeil Sanei Moghaddam, Khoda berdi Kalavi, Mehdi Zangi-Abadi. 2007. Research Journal of Microbiology 2(3):289-293. مقاله کامل
35 Risk factors associated with esophageal cancer in North of Iran. Abdolvahab Moradi. 2008. Saudi Medical Journal. 29(5):785 (Correspondence) مقاله کامل
36 Risk factors of esosophageal cancer in Turkmen Sahra of Iran. Abdolvahab Moradi, Khodaberdi Kalavi, Durdi Qujeq, Sima Besharat. 2007. Turkish Journal of Cancer. 37(1):16-21 مقاله کامل
37 Risk factors associated with esophageal cancer in North of Iran. Abdolvahab Moradi , Khodaberdi Kalavi, Durdi Qujeq, Ezzat-Ollah Ghaemi, Abdoljalal Marjani, Araz Ghourchaei. Saudi Medical Journal 2007; Vol. 28 (7): 1141-1143. مقاله کامل
38 Response to the Hepatitis B Virus Vaccine in Iranian Infants. Abdolvahai Moradi, Behnaz Khodabakhshi, Gholamreza Roshandel, Khodaverdi Kalavi, Sima Besharat, Shahryar Semnani. Hepatitis monthly 2009; (3):229-231 مقاله کامل
39 Prevalence of human papillomavirus genotypes in women with normal and abnormal cervical cytology in Iran. Ghaffari SR, Sabokbar T, Mollahajian H, Dastan J, Ramezanzadeh F, Ensani F, Yarandi F, Mousavi-Jarrahi A, Mohagheghi MA, Moradi A. 2006. Asian Pac J Cancer Prev. Oct-Dec;7(4):529-32. مقاله کامل
40 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatitis B surface antigen-positive subjects in Golestan province, northeast Iran. Roshandel G, Semnani S, Abdolahi N, Besharat S, Keshtkar AA, Joshaqani H, Moradi A, Kalavi K, Jabbari A, Kabir MJ, Hosseini SA, Sedaqat SM, Danesh A, Roshandel D, Hedayat-Mofidi SM. 2008. J Microbiol Immunol Infect.;41(3):227-30 مقاله کامل
41 Prevalence of Hepatitis D virus Infection in HBsAg Positive Subjects in Iran. Gholam-Reza Roshandel, Shahryar Semnani, Nafiseh Abdolahi, Abbas-Ali Keshtkar, Sima Besharat, Hamidreza Joshaghani, Abdolvahab Moradi, Khodaberdi Kalavi, Ali Jabbari, Mohammad Javad Kabir, Seyed Ahmad Hosseni, Seyed Mehdi Sedaghat, Ahmad Danesh, Danial Ro Pakistanian Journal of Biological Sciences. 10(10):1751-1754 مقاله کامل
42 Prescribing Antibiotics by General and Specialist Physicians: A Pharmacist Administrated Survey A.R. Mansourian, A. Safi, M.A. Vakili, A. Marjani, E. Ghaemi, A. Moradi, A.R. Ahmadi. 2007. Journal of Medical Sciences. 7(3):427-431 مقاله کامل
43 Plasma lipid peroxidation zinc and erythrocyte Cu-Zn superoxidase dismutase enzyme activity in patients with type 2 diabetes mellitus in Gorgan city (South east of Caspian sea). Adoljalal Marjani, Abdolvahab Moradi, Mohsen Saeidi. 2007. Journal of Medical Sciences. 7(4):585-590 مقاله کامل
44 Isolation and typing of the Influenza viruses in the Caspian littoral of Iran. Y. Yahyapour, R. Hamkar, A. Moradi, M. Mahmoudi, Z. Nourozbabaie, Z. Saddatmend, and T. Mokhtari-Azad. 2007 Journal of Medical sciences. 7 (2):263-266 مقاله کامل
45 Hypomagnesia in Diabetics: A Survey in Gorgan Sima Beshart, Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Hamid Reza Bazerafshan, Durdi Qujeq. 2006 Asian Journal of Biochemistry, 1(2):148-152 مقاله کامل
46 Incidence of Childhood Cancers in Golestan Province of Iran Abdolvahab Moradi, Shahryar Semnani , Gholamreza Roshandel, Narges Mirbehbehani, Abbasali Keshtkar1, Mohsen Aarabi. Abbas Moghaddami and Fatemeh Cheraghali. . - Iran J Pediatr. 2010, Vol.20 (3):345 مقاله کامل
47 Hepatitis B/C virus co-infection in Iran: A seroepidemiological study. S. Semnani, G. Roshandel, N. Abdollahi, S. Besharat, A. Keshtkar, H. Joshaghani, A. Moradi, K. Kalavi, A. Jabbari, MJ. Kabir, SA. Hossani, SM. Sedaqat, A. Danesh, D. Roshandel. 2007. Turkish Journal of Gastroenterology. 18(1):20-21 مقاله کامل
48 Hepatitis B virus Genotyping in Iran. Abdolvahab Moradi, Vahideh Kazemi-Nejad, Golamreza Roshandel, Khodaberdi Kalavi, Ezzat-Ollah Ghaemi, Shahryar Semnani. 2008. Indian J. Med Sci. Vol. 62 No.5 . 204-205 (Letter to Editor) مقاله کامل
49 Hepatitis A in Young Adults in the Golestan Province, Northeast of Iran. Moradi Abdolvahab, Khodabakhshi Behnaz, Besharat Sima, Roshandel GH. Journal of Global Infectious Diseases / May-Aug 2010 / Vol-2 / Issue-2 مقاله کامل
50 HBV/HCV Co-infection in Iran: A Seroepidemiological Based Study. Shahryar Semnani, Gholamreza Roshandel, Nafiseh Abdolahi, Sima Besharat, Abbas-Ali Keshtkar, Hamidreza Joshaqani, Abdolvahab Moradi, Khodaberdi Kalavi, Mohammad Javad Kabir, Seyed Ahmad Hosseini, Danial Roshandel, Seyed Mehdi Sedaqat and Ahmad Danesh. 200 Pakistan Journal of Biological Sciences 9 (13): 2538-2540 مقاله کامل
51 Epidemiology of Shigella-associated diarrhea in Gorgan, north of Iran. Ghaemi EO, Aslani MM, Moradi AV, Dadgar T, Livani S, Mansourian AR, Nosrat SB, Ahmadi AR. Saudi J Gastroenterol. 2007 Jul-Sep;13(3):129-32. چکیده مقاله
52 Epidemiological study of Herpes Labialis among the student of Golestan University of Medical Sciences in north, Iran. E.O. Ghaemi, A. Moradi, A.R. Mansourian, A. Ghadirzadeh, N. Behnampoure, S. Bakhshandeh Nosrat. 2007. Trends in Medical Research. 2(1):57-60. مقاله کامل
53 Effects of Opium Dependency on Hypothalamic Pituitary Gonadal Axis Iraj Shahramian, Abdolvahab Moradi, Lila Roosta, Malek Rakhshani, Abbas Ali Moein, Saeed Shakeri, Azad-Reza Mansorian. 2006 Journal of Medical Science, 6(2):209-212 مقاله کامل
54 Effect of Dialysis on Plasma Lipid Peroxidation and Lipid Profile in Haemodialysis Patient's. Adoljalal Marjani, Abdolvahab Moradi, Gholamreza Veghari, Alireza Ahmadi. 2007. Asian Journal of Cell Biology. 2(1):23-28 مقاله کامل
55 Distribution of Hepatitis C Virus Genotype among HCV Infected Patients in Golestan Province, Iran Moradi A, Semnani SH, Keshtkar AA, Khodabakhshi B, Kazeminejad V, Molana AA, Roshandel GH, Besharat S Govaresh/ Vol.15, No.1, Spring 2010: 7-13 چکیده مقاله
56 Diabetic foot ulcers: A novel treatment strategy. Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi , Abbas-Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi, and Saleh Moaghegh Hazrati. 2008. Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas. 2:(2); مقاله کامل
57 Detection of Human Papillomavirus DNA in Intraosseus Ameloblastoma Talat Mokhtari-Azad, Abdolvahab Moradi, Abbas Khodayari-Nemin, Mohammad Reza Keikhaee, Sudabeh Sargolzaei, Mahmud Shahrokhi. 2006 International Journal of Virology. 2(1):1-6 مقاله کامل
58 Detection of HPV DNA sequences in oral lesions using polymerase chain reaction. M. R. Zarei, A. Moradie , R. Hamkar , S. Mohammadalizadeh , G. Chamani ,N. Alizadeh , S. Kakooei and B. Eslami. Acta Medica Iranica 2007; 45(3): 177-182 مقاله کامل
59 Detection of Human Papillomavirus DNA by PCR in Esophageal Squamous Cell Carcinoma from Turkman Sahra, North-East of Iran Abdolvahab Moradi, Ethel-Michele de Villiers, Talat Mokhtari-Azad, Mahmod Mahmoudi, Bahman Hazrati, Ezzat-Elah Ghaemi, Rakhshandeh Nategh Iranian Biomedical Journal. 2002. 6(1):19-24 مقاله کامل
60 Detection of HPV in Cancerous and Non-cancerous Esophageal Tissues from Turkmen-Sahra, Iran Abdolvahab Moradi, Talat Mokhtari-Azad. 2006 International Journal of Cancer Research. 2(2):113-118 مقاله کامل
61 Correlation of age at menarche and height in Iranian student girls living in Gorgan -Northeast of Iran. Anneh Mohammad Gharravi, Salimeh Gharravi, Abdoljalal Marjani, Abdolvahab Moradi, Mohammad Jafar Golalipour . 2008. JPMA 58:426 مقاله کامل
62 Crimean-congo hemorrhagic fever: Case series from a medical center in golestan province, Northeast of Iran (2004-2006). Jabbari Ali, Besharat Sima, Abbasi Abdollah, Moradi Abdolvahhab, Kalavi Khodaberdi, 2006. Indian Journal of Medical Sciences. Vol:60(8):327—329 مقاله کامل
63 Comparison of Plasma Cardiac Troponin I and Cardiac Enzymes in Haemodialysis Patients of Gorgan (South East of Iran). Abdoljalal Marjani, Abdolvahab Moradi and Gholamreza Veghari. 2007. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(21):3915-18 مقاله کامل
64 Comparison of Buprenorphine and Methadon Treatment of Heroine Dependency Iraj Shahramian, Abdolvahab Moradi, Malek Rakhshani, Abbas-Ali Moein, Mahin Badakhsh. 2005. Trends in Medical Research. 1(1):27-30. مقاله کامل
65 Combining Mammaglobin and Carcinoembryonic mRNA Markers for Early Detection of Micrometastases from Breast Cancers - a Molecular Study of 59 Patients. Saeed R Ghaffari1, Tayebeh Sabokbar, Soroush Tahmasebi1, Jila Dastan, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 7(3):396-398 مقاله کامل
66 Colorectal Cancer Nutritional Risk Factors: A Population Based Case-Control Study Keshtekar A, Semnani SH, Aboomardani M, Abdolahi N, Roshandel GH, Moradi A, Besharat S, Kalavi KH, Mirkarimi HS, Hashemi Nasab SZ, Teimoorian M, Tavasoli M. Iranian Journal Cancer Prevention. 2010, Vol.3, No.2, P.93-97 مقاله کامل
67 Characteristic of Pulmonary Tuberculosis Patients in Golestan Province of Iran, 2002-2005 Abdollah Abbasi. Abdolvahab Moradi, Mohammad Javad Kabir. 2006 Journal of Medical Science, 6(4):698-700 مقاله کامل
68 Anti-Influenza Antibody level after vaccination in North of Iran. Abbasi A., Moradi A., Mansourian A.R., Rajaei S. Journal of Clinical and Diagnotic Research. 2009. 3:1867-1870 مقاله کامل
69 Aphthous Ulcer and the Effective Factors on It`s Incidence among the Students of Golestan Medical Sciences University in the North of Iran. Saeedeh Eris, Ezzat Ollah Ghaemi, Abdolvahab Moradi, Azad Reaza Mansourian, Mohammad Reza Rabiei, Sepideh Bakhashande Nosrat, Ali Amirchaghmaghi and Ali Reza Ahmadi. 2007. Journal of Biological Sciences. 7(5):830-832 مقاله کامل
70 Alteration in Plasma Lipid Peroxidation and Erythrocyte Superoxidase Dismutase and Glutathione Peroxidase Enzyme Activities During Storage of Blood, Abdoljalal Marjani, Abdolvahab Moradi, Araz Berdi Ghorcaie. 2007. Asian Journal of Biochemitry. 2(2):118-123 مقاله کامل
71 Acute Poisoning by Drug and Pesticide. Azad-Reza Mansourian, Akhtar Saifi, Abdoljalal Marjani, Ezzatollah Ghaemi, Abdolvahab Moradi, Mohammad Ali Vakili. 2007 Journal of Biological Sciences. 7(2):454-456. مقاله کامل
72 Age Related Prostate-Specific Antigen Reference Rang among Men in South-East Caspian Sea. A.R. Mansourian, E. Ghaemi, A.R. Ahmadi, A. Marjani, A. Moradi, A. Safi. 2007. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(9):1496-1500 مقاله کامل
73 A Comparison of Buprenorphine and Methadon Treatment of Heroine Dependency Iraj Shahramian, Abdolvahab Moradi, Lila Roosta, Malek Rakhshani, Abbas-Ali Moein, Saeed Shakeri, Azad-Reza Mansorian. 2005 Pakistan Journal of Biological Sciences. 8(12):1690-1692 مقاله کامل
74 A Survey of Urinary Iodine Concentration in South-east of Caspian Sea in Northern, Iran. Azad R. Mansourian, Ezat O. Ghaemi, Ali R. Ahmadi, Akhtar Saifi, Abdol V. Moradi, Sepideh Bakhshandeh-Nosrat. 2007. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(13):2166-2171 مقاله کامل
75 . شيوع عفونت هپاتيت B در بالغين استان گلستان. نفيسه عبداللهي، عباسعلي كشتكار، شهريار سمناني، عبدالوهاب مرادي و همكاران. 1385 مجله تخصصي اپيدميولوژي. دوره اول. شماره 4. تابستان 1385. صفحه 35 تا 40. مقاله کامل
76 . شناسايي و تعيين تيپ پاپيلوماويروس انساني در مبتلايان به سرطان مري شرق مازندران. دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر طلعت مختاري آزاد، دكتر محمود محمودي، دكتر رخشنده ناطق، پروفسور اميل ميشل دفيليه مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري. صفحه 37-27، شماره 10، سال چهارم، 1378 مقاله کامل
77 . سطح پلاسمایی روی و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان گلبول قرمز (سوپراکسید دیسموتاز) بیماران دیابتی تیپ 2 شهر گرگان. مرجانی عبدالجلال ، مرادی عبدالوهاب. 1384 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان-جلد7، شماره 1و2 پائیز و زمستان1384 مقاله کامل
78 . سرواپيدميولوژي HSV-1 در مراجعين به آزمايشگاههاي شهر گرگان. سيدمحمد هدايت مفيدي، عبدالوهاب مرادي، محسن سعيدي، ناصر بهنام پور، جوادعرب يارمحمدي مجله علوم آزمايشگاهي. دوره دوم، شماره يك بهار و تابستان 1387، صفحه 51-56 مقاله کامل
79 . تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی. عزت الله قائمی، دیدار خورشیدی، عبدالوهاب مرادی، اختر سیفی، معصومه مازندرانی، مسعود بازوری. 1385 فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران. جلد 22، شماره 3. پائیز 1385. صفحه 242-249 مقاله کامل
80 . بررسي تاثير ترياك بر اسپرماتوژنز مردان معتاد. ايرج شهراميان، عبدالوهاب مرادي،عباسعلي معين، مالك رخشاني، مهين بدخش. 1385 فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان. يافته. دوره هشتم شماره چهار ف زمستان 85. مسلسل30.صفحه 65 تا 70. مقاله کامل
81 . بررسي لنگش جهت تخمين ميزان بروز و شيوع ساليانه فلج اطفال در شهرستان زابل. دكتر مسعود صالحي، دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر فاطمه رخشاني مجله طبيب شرق. صفحه 96-91 ، سال اول، شماره 2، پائيز 1378 مقاله کامل
82 . الگوی سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان خود معرف شهرستان گرگان. دکتر عبدالله عباسی دکتر صادقعلی تازیکی دکتر عبدالوهاب مرادی.1385 مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان. دوره هشتم. شماره یک.صفحه 22 تا 27 مقاله کامل
83 . ميزان پاسخدهي به واكسيناسيون HBV در كودكان كمتر از يكسال شهر گرگان. عبدالوهاب مرادي، بهناز خدابخشي، عزت ا... قائمي، آزاد رضا منصوريان، عبدالجليل ساريخاني، محسن سعيدي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. تابستان 1387. دوره 10 شماره دو. صفحه 50-53 مقاله کامل
84 . Antibacterial of Certain Iranian Medicinal Plants Against Methicillin-Resistant and Sensitive Staphylococcus aureus Dadgar, M. Asmar, A. Saifi, M. Mazanderani, H. Bayat, A. Moradi, M. Bazueri, E. Ghaemi. 2006. Asian Journa of Plant Sciece. 5(5):861-866 مقاله کامل
85 . سرواپیدمیولوژی پاروو ویروسB19 در زنان 15 تا 45 ساله شهر سراوان در سال 1380. شهرام شهرکی، عبدالوهاب مرادی، ابراهیم ابراهیمی طبس، اسماعیل صانعی مقدم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجانسال يازدهم، شماره 44 سال 1382 مقاله کامل
86 سرواپيدميولوژي HTLV-1 در استان گلستان. خدابردي كلوي، عبدالوهاب مرادي، عليرضا احمدي، عبدالجليل ساريخاني، مسعود بازوري، محمدرضا كيايي. مجله علوم آزمايشگاهي. دوره دوم، شماره يك بهار و تابستان 1387، صفحه 46-50 مقاله کامل
87 سرواپيدميولوژي هپاتيت E در زنان سنين باروري گرگان عبدالوهاب مرادي، سيما بشارت، محمدمهدي مينايي فر، غلامرضا روشندل، عليجان تبرائي مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق). دوره 12، شماره يك. بهار 1389 مقاله کامل
88 سرواپيدميولوژي آنتي بادي سرخك در كودكان 25-60 ماهه شهرستان ايرانشهر. دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر مسعود صالحي، دكتر فاطمه رخشاني. طبيب شرق، سال سوم شماره سه، صفحه 137-142 ، پائيز 1380 مقاله کامل
89 سرواپیدمیولوژی HTLV-1 در بیماران با تالاسمی ماژور شهرهای زابل و زاهدان در سال 1380 . عبدالوهاب مرادی، زهره یعقوب نژاد، امیر حسین محققی، شهرام شهرکی، اباصلت برجی، محمدرضا فیروزکوهی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.سال يازدهم شماره 43 سال 1382 مقاله کامل
90 طيف اثر ضدباكتريايي پراستيك اسيد (پرسيدين) دكتر عبدالوهاب مرادي، دكتر مهدي شاهمرادي، دكتر عزت ا... قائمي، دكتر عليجان تبرائي، مريم صادق شش پلي، مسعود بازوري، هادي كوهساري مجله طبيب شرق، دوره 11، شماره يك، بهار 1388 ، صفحه 39-48 مقاله کامل
91 Relationship between Soil Selenium level and esophageal cancer: An ecological study in Golestan province of Iran Semnani Sh, Roshandel Gh, Keshtkar AA, Zendehbad A, Rahimzadeh H, Besharat S, Abdolahi N, Moradi A, Sarikhani AJ, Mirkarimi HS, Hasheminasab SZ. J Gorgan Uni Med Sci. Autumn 2010; 12 (3): 51-56 [Article in Persian] چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701