برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 The Effects of Ear Plug and Eye Mask on Nocturnal Sleep Quality in Patients of Cardiac Intensive Care Unit Somayeh Rezvani Khorshidi Golestan University of Medical Sciences 2014
2 The Effect of Acupressure on Sleep Quality and Anxiety in Hemodialysis Patients in Bushehr Hospitals Abuzar Mehbudi Golestan University of Medical Sciences 2014
3 The Exploration of Nursing Students' lived experiences of Team-Based Learning Habib Abdollahi Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 The effect of the Educational Program on Adherence of Patients with High Blood Pressure in Sayyad Shirazi Educational Hospital in 2014 AtharAlsadat Mirkarimi Golestan University of Medical Sciences
5 The Effects of Sensory Modification on Delirium Incidence and Cognitive Status in Patients with Open Heart Surgery of Intensive Care Unit Fatemeh Bakhshi Golestan University of Medical Sciences
6 The Effect of Pain Management Strategies Teaching on Nurses' Performance in Intensive Care Units of 5Azar Hospital Afsaneh Mohsenpour Golestan University of Medical Sciences 2014
7 بررسی تاثیر آموزش بکارگیری راهبرد مدیریت درد بر عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر افسانه محسن پور دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
8 بررسی تاثیر محافظ گوش و ماسک چشم بر کیفیت خواب شبانه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی سمیه رضوانی خورشیدی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
9 بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابوذر مهبودي دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394
10 تبيين تجربه زیسته دانشجویان پرستاری از یادگیری مبتنی بر تيم حبیب عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
11 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از درمان بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه كننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1393 اطهرالسادات ميركريمي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
12 بررسی تاثیر تعدیل محرک های حسی بر میزان بروز دلیریوم و وضعيت شناختي بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان امیرالمومنین کردکوی در سال 1394 فاطمه بخشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.052 seconds with 946 queries by yektaweb 3531