برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی مقايسه ای مهارتهای مقابله ای افراد معتاد و غير معتاد در مراجعين به مرکز پلی کلينيک 5آذر گرگان شادی موسوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
2 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی و نقص توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان در سال 1385 آيلر توسلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
3 تاثیر آموزش مراقبت تسکینی بر خودکارآمدی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای مرکز آموزشی – درمانی گلستان1396 آمنه تازيكه لمسكي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
4 The effect of pilates exercise training on nurses' happiness and professional self concept in critical and emergency wards of Golestan University of Medical Sciences in 2015 Halimohamad Parang Golestan University of Medical Sciences 2017
5 The Effect of palliative care education on self efficasy in old Patients with Chronic Heart Failure referred to 5Azar and Deziani polyclinic in Golestan University of Medical Sciences in 2017 Ameneh Tazikeh Golestan University of Medical Sciences
6 Evaluate the effectiveness of the tool isolate Iran (PWT) in readiness for weaning of ventilator patients undergoing mechanical ventilation and its aftermath Jamile Mirzaali Golestan University of Medical Sciences 2016
7 The comparative study of predictive strength of integrative weaning index (IWI) and physician- directed strategy to discontinue mechanical ventilation in intensive care unit admitted patients Sahar Ebrahimabadi Golestan University of Medical Sciences 2016
8 بررسی تاثیر اجرای تمرینات پیلاتس بر سطح شادکامی و خودپنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه و اورژانس مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان حالي محمد پرنگ دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1396
9 بررسی کارآمدی ابزار ایرانی جداسازی (PWT) در تعیین آمادگی بیماران تحت تهویه ی برای جداشدن از دستگاه تهویه ی مصنوعی جمیله میرزاعلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395
10 مقایسه ی قدرت شاخص جداسازی تلفیقی (IWI) و رویکرد پزشک محورمتداول در بخشهای مراقبت ویژه در پیشگویی کنندگی آمادگی بیماران جداکردن بیماران از دستگاه تهویه مصنوعی سحر ابراهیم آبادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395
11 The epidemiologic study of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in school age children in Gorgan Aylar Tavasoli Golestan University of Medical Sciences 2007
12 The comparative study of coping skills in addicts and non-addicts attend to 5th Azar polyclinic in Gorgan Shadi Mosavi Golestan University of Medical Sciences 2006
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638