برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی مقايسه ای مهارتهای مقابله ای افراد معتاد و غير معتاد در مراجعين به مرکز پلی کلينيک 5آذر گرگان شادی موسوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
2 بررسی شيوع اختلال بيش فعالی و نقص توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان در سال 1385 آيلر توسلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386
3 Evaluate the effectiveness of the tool isolate Iran (PWT) in readiness for weaning of ventilator patients undergoing mechanical ventilation and its aftermath Jamile Mirzaali Golestan University of Medical Sciences
4 The comparative study of predictive strength of integrative weaning index (IWI) and physician- directed strategy to discontinue mechanical ventilation in intensive care unit admitted patients Sahar Ebrahimabadi Golestan University of Medical Sciences
5 The epidemiologic study of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in school age children in Gorgan Aylar Tavasoli Golestan University of Medical Sciences 2007
6 The comparative study of coping skills in addicts and non-addicts attend to 5th Azar polyclinic in Gorgan Shadi Mosavi Golestan University of Medical Sciences 2006
7 مقایسه ی قدرت شاخص جداسازی تلفیقی (IWI) و رویکرد پزشک محورمتداول در بخشهای مراقبت ویژه در پیشگویی کنندگی آمادگی بیماران جداکردن بیماران از دستگاه تهویه مصنوعی سحر ابراهیم آبادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
8 بررسی کارآمدی ابزار ایرانی جداسازی (PWT) در تعیین آمادگی بیماران تحت تهویه ی برای جداشدن از دستگاه تهویه ی مصنوعی جمیله میرزاعلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 943 queries by yektaweb 3506