برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Concept Analysis of Compliance to treatment in Patients with Chronic Disease Mahnaz Modanloo - Naima Seyed Fatemi - Forough Rafii - Habib Abdollahi 3rd National Congress on Patient Education & Self Care 2015 پوسترى
2 The comparative study of Coping Skills in Addicted and Non-addicted Individual Sadegh Ali Taziki - Mahnaz Modanloo - Habib Abdollahi 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing 2014 شفاهى
3 The relationship between Body Mass Index and Dental Status inelderly people in Gorgan, Iran Mahnaz Modanloo – Khadiheh Ghobadee – Tayebe Ziaei – Habib Abdollahi 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing 2014 پوسترى
4 مقايسه ميزان تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در شهر گرگان همايش مواد روان گردان- دانشکده علوم پزشکی-دانشگاه آزاد اسلامی اراک 1386 شفاهى
5 بررسی ارزيابی درد بيماران واحد ترياژ بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان دومين همايش سراسری درد با تاکيد بر جنبه های پرستاری و مامايی- تهران - دانشگاه شاهد 1386 شفاهى
6 بررسي توزيع فراوانی اختلالات رفتاري و عوامل اپيدميولوژيك مرتبط با آن در كودكان سن مدرسه شهر گرگان نوزدهمين همايش بين المللي بيماري های کودکان و پنجمين همايش کشوری پرستاری کودکان - تهران 1386 شفاهى
7 انتخاب مشاور ارجح و رابطه آن با عزت نفس در دانشجويان علوم پزشکی گرگان در سال 1383 همايش پرستار – ماما- پژوهش 1385 شفاهى
8 بررسی انتخاب مشاور ارجح از ديدگاه دانشجويان علوم پزشکی گرگان در سال 1383 سومين سمينار سراسری بهداشت روانی دانشجويان - تهران 1385 پوسترى
9 بررسی رضايت زناشوئی و رضايت جنسی در زنان متاهل شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشكاه علوم پزشكي گرگان دومين کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی - تهران- دانشگاه شاهد 1384 شفاهى
10 مقايسه الگوی رفتاری پدر از ديدگاه دختران دبيرستانی و مادران آنان در شهر گرگان دومين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان - تهران 1383 پوسترى
11 بررسی ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان همايش سراسری مفاهيم پرستاری - گرگان 1382 شفاهى
12 ارتباط عزت نفس و منبع کنترل با بزهکاری نوجوانان اولين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان - تهران 1381 پوسترى
13 تعيين شيوع مصرف مواد اعتيادآور در دانشجويان دانشگاههای شهر گرگان در سال تحصيلی84-83 همايش پرستار – ماما- پژوهش پوسترى
14 مقايسه مهارت های مقابله ای افراد معتاد و غيرمعتاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی 5آذر شهر گرگان پوسترى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3709