برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه ارتباطات دانشگاه پزشكي علوم گلستان 1383
2 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 كارگاه آموزشي طراحي وارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
4 كارگاه روش هاي موثر يادگير دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
6 كارگاه متدولوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
7 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
8 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
9 كارگاه آموزشي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ودرمان
10 كارگاه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
11 كارگاه بررسي وتدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزي هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
12 كارگاه بررسي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
13 كارگاه بررسي راهكار هاي ارتقا كيفيت آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي رشت 1379
14 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
15 آموزش شش ماهه ICU 1379
16 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر تهران- دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي 1375
17 اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
18 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1375
19 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي 1379
20 اولين كارگاه روش تحقيق 1376
21 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
22 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 طراحي سوال با تاكيد بر آزمون هاي چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه آموزشي آماركاربردي مقدماتي ونرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
25 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
26 كارگاه ارزيابي دروني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
27 کارگاه بصیرت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389
28 کارگاه طرح ضیافت اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
29 كارگاه دانش افزايي استادان (انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1394
30 كارگاه دانش افزايي استادان (اخلاق در مشاوره دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1394
31 هم اندیشی اساتید ( وحدت حوزه و دانشگاه) دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
32 امنیت ملی دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
33 كارگاه دانش افزايي استادان : اخلاق حرفه ای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
34 تاثیرات جلسات هم اندیشی و راههای جذب حداکثری اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
35 بررسی موضوعات فرهنگی دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3701