برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
2 كارگاه آموزشي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ودرمان
3 كارگاه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
4 كارگاه بررسي وتدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزي هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
5 كارگاه بررسي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
6 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
7 كارگاه بررسي راهكار هاي ارتقا كيفيت آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي رشت 1379
8 آموزش شش ماهه ICU 1379
9 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر تهران- دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي 1375
10 اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
11 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1375
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي 1379
13 اولين كارگاه روش تحقيق 1376
14 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
15 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
16 كارگاه متدولوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
17 كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
18 كارگاه آموزشي طراحي وارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
19 كارگاه روش هاي موثر يادگير دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
20 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
21 كارگاه ارتباطات دانشگاه پزشكي علوم گلستان 1383
22 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 طراحي سوال با تاكيد بر آزمون هاي چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه آموزشي آماركاربردي مقدماتي ونرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
25 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.063 seconds with 962 queries by yektaweb 3568