برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول خدمات بهداشتي رشته مامايي دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1377 تا 1395
2 مادران ونوزادان رشته پرستاري دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا 1380
3 تنظيم خانواده دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا 1379
4 اپيدميولوژي وجمعيت شناسي دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1377 تا کنون
5 پرستاري بهداشت جامعه(1) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374
6 پرستاري بهداشت جامعه(3) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا کنون
7 پرستاري بهداشت جامعه(2) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا کنون
8 روش تحقيق پرستاری کارشناسی ارشد ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1389 تا کنون
9 روش تحقيق پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1394
10 اپیدمیولوژی دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 1394
11 اپیدمیولوژی پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
12 ساخترها و سیستم های مراقبت ویژه سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
13 پرستاری سالمندی 3 رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
14 اخلاق حرفه ای پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
15 روش تدریس رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
16 روش شناسی تحقیق دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی1393
17 نقد تحقیق دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی1394
18 نظریه های پرستاری رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی1396
19 نظام¬های آموزش پرستاری در ایران و جهان دانشکده پرستاری و مامایی 1394
20 آزمون سازی و ارزشیابی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
21 نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دوره دکتری دانشکده پرستاری و مامایی 1394
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3705