برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته علمی درون دانشگاهی جشنواره شهید مطهری 1390 1394
2 عضو کمیته بسته اخلاق حرفه ای در طرح تحول آموزش در دانشگاه 1394
3 عضو کمیته برگزاری مصاحبه دکتری پرستاری در کلان منطقه 1396
4 عضو کمیته اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه 1394
5 نماینده معاونت آموزشی در امتحان جامع دوره دکتری پرستاری در دانشکده 1395
6 عضو کمیته بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در طرح تحول آموزش در دانشگاه 1395
7 عضو کمیته برنامه استراتژیک دانشکده 1392
8 عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 1391
9 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی 1390
10 عضو شورای EDO دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1390
11 عضو و معاون و موسس مرکز تحقیقات پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 1390
12 عضو هیئت تحریریه و سردبیر مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1390 اد
13 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
14 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
15 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
16 مسئول آموزش مداوم دانشكده دانشکده پرستاری و مامایی 1380 1385
17 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389 اد
18 مدير گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشکده پرستاری و مامایی 1393 اد
19 عضو کمیته علمی پژوهش در آموزش 1391
20 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه 1390 اد
21 عضو کمیته ترفیع دانشکده پرستاری و مامایی 1390
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658