برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا محمودی شن | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي انگيزه تحصيلي و رابطه آن با برخي از عوامل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
2 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با شرايط رواني كار در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
3 بررسي مقايسه اي اثرات گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس و دكونكس 53 پلاس در اتاق هاي عمل مركز آموزشي درماني پنجم آذر همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 شفاهى
4 رابطه فرسودگي پرستاران با شرايط فيزيكي محيط كار همايش سراسري آسيب شناسي حرفه اي واجتماعي پرستاري ومامايي – دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1383 شفاهى
5 بررسي مقايسه اي روش هاي مقابله اي بكار گرفته شده توسط بيماران زن ومرد همودياليزي همايش سراسري مفاهيم پرستاري –دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
6 كيفيت زندگي در بيماران دياليزي همايش پژوهش گذر گاه اصلي توسعه پايدار- دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
7 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي-دومين همايش طرح هاي استان 1381 پوسترى
8 شيوه هاي مقابله اي بيماران دياليزي دومين كنگره مراقبت هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1381 پوسترى
9 بد رفتاري با سالمندان نخستين همايش سراسري روانپزشكي سالمندان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1375 شفاهى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658