برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی شهریاری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی شهریاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیرگروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385 1388
2 سرپرست کتابخانه دانشکده بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1392 1395
3 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت گرگان 1393 1395
4 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده بهداشت گرگان 1393
5 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده بهداشت گرگان 1393
6 عضو کمیته کارشناسی امور اجرایی واگذار شده آزمایشگاه های همکار و مجاز دانشگاه معاونت غذا و دارو 1393
7 عضو کمیته اعتبار بخشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده بهداشت گرگان 1394
8 قائم مقام سردبیر و عضو هیات تحریه مجله سلامت و پیشگیری 1394
9 عضو كارگروه آمايش سرزمين، تمركز زدايي و توانمند سازي دانشگاهها دانشکده بهداشت گرگان 1395
10 عضو كارگروه توسعه فناوري و اطلاعات بسته توسعه و ارتقاي زير ساختهاي آموزش دانشگاه دانشکده بهداشت گرگان 1395
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3755