برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علی شهریاری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی شهریاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه بار آلودگی میکروبی آب های بطری شده در بسته های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393 علی شهریاری، نغیمه احمدی، یوسف دادبان شهامت، رحیم عالی، عبدالرزاق مکرری کر، جواد شریفی قوجق مجله پژوهش در بهداشت محیط 1395 چکیده مقاله
2 بررسی آلودگی قارچی آب های بطری شده مراکز فروش شهر گرگان در سال 94-139 علی شهریاری، ابوالفضل امینی، یوسف دادبان شهامت، رحیم عالی، سید مسیح حسینی، زهرا یحیی زاده، بهاره ایرانفر مجله سلامت و پیشگیری 1395 چکیده مقاله
3 نقش فاضلاب های بیمارستانی در انتشار باکتری ها و ژن های مقاوم آنتی بیوتیکی به محیط زیست رحیم عالی، مهناز نیک آئین، مریم حاتم زاده، مریم موذنی، حسین خان احمد، علی شهریاری مجله مهندسی بهداشت محیط 1395 چکیده مقاله
4 ارزيابی توانايی کلستريديوم پرفرنژنس در تعيين آلودگی مدفوعی آب در مقايسه با باکتری های شاخص 12- علی شهریاری، مهناز نیک آئین، اکبر حس زاده مجله سلامت و جامعه 1393 چکیده مقاله
5 بررسي شاخص کیفیت هوا در هواي اطراف پالايشگاه شهر بندرعباس 10- علی طولابي، محمد رضا زارع، مهدی زارع، امیرحسین محوي، علی شهریاری، مریم سرخوش، آیت رحمانی مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1391 چکیده مقاله
6 ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز 11- علی شهریاری، مهناز نیک آئین، مهدی حاجیان نژاد، حسين صفاري، زهرا موسويان، نسرين واحدي، عفت شبانيان مجله تحقیقات نظام سلامت 1391 چکیده مقاله
7 مديريت پسماندهای پزشکی در بيمارستانهای شهر گرگان علی شهریاری، شاهین نوشین، پری سیما برقعی مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل 1390 مقاله کامل
8 بررسی شاخص های میکروبی رایج در آب استخرهای شنای شهر گرگان علی شهریاری، امیرحسین نافذ، سمیرا نوروزی، محسن حیدری مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل 1390 چکیده مقاله
9 ارزیابی آلودگی میکروبی آب میوه های دست ساز (غیر پاستوریزه) هویج و طالبی در مراکز فروش آب میوه شهر گرگان در سال 1388 9- محسن حیدری، علی شهریاری (نویسنده مسئول)، ابراهیم قدس مفیدی، حسینعلی طبرسا مجله تحقیقات نظام سلامت 1390 چکیده مقاله
10 غلظت کادميوم، کروم، سرب، نيکل و جيوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان حسین پورمقدس- علی شهریاری تحقیقات نظام سلامت 1389 چکیده مقاله
11 میزان تجمع کادميوم و سرب دربافت عضلانی سه گونه از ماهیان دریایی کپور،کفال و ماهی سفید دریای خزر علی شهریاری، کلثوم گل فیروزی، شاهین نوشین مجله علمی شیلات ایران 1389 چکیده مقاله
12 کیفیت میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان علی شهریاری، کاظم ندافی، مسعود یونسیان، رامین نبی زاده تحقیقات نظام سلامت 1389 چکیده مقاله
13 ارزیابی آلودگی بستنی سنتی به اشریشاکلی و انتروباکتریاسه در مراکز تولید و فروش بستنی شهر گرگان علی شهریاری، حسین علی طبرسا، سلطان محمد قاسمی، عبدالرحمن شاهینی، ابراهیم قدس مفیدی مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل 1389 مقاله کامل
14 وضعیت آلودگی میکروبی آب دریاي خزر در خلیج گرگان علی شهریاری- محمدجواد کبیر- کلثوم گل فیروزی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1387 چکیده مقاله
15 اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم،کروم، سرب و نیکل در بافت خوراکی ماهیان شوریده و سرخو خلیج فارس در سال 1382 علی شهریاری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1384 چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638