برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا محرری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا محرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه بصیرت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1389
2 کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان- گرگان 1389
3 کارگاه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1393
4 دوره آموزش مداوم (هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در دانشگاه نامبرده 1387
5 دوره باز آموزی (سومین کنگره علوم تشریحی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در دانشگاه نامبرده 1375
6 دوره آموزش مداوم (پنجمین همایش بین المللی علوم تشریحی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران 1380
7 سومین دوره طرح معرفت (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و ....... کشور) معاونت آموزشی وزارت بهداشت... و معاونت آموزشی موسسه امام خمینی مشهد (هتل پارس) 1387
8 دوره آموزشی مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات (ICDL) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1383
9 کارگاه آموزشی تکنیک های مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی 1387
10 کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1386
11 کارگاه آموزشی طراحی و ارزیابی آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
12 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
13 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
14 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
15 کارگاه پژوهش در آموزش (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
16 کارگاه پژوهش در آموزش (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
17 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
18 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1377
19 کارگاه پیشرفته طراحی سوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1379
20 کارگاه آموزش روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1378
21 کارگاه متدلوژی تدریس . P.A.L. P.B.L دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1378
22 اولین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه نامبرده 1376
23 کارگاه دانش افزایی استادان (اخلاق حرفه ای) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
24 کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
25 کارگاه اندیشه سیاسی و معرفت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3755