برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا محرری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا محرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزش مداوم (پنجمین همایش بین المللی علوم تشریحی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران 1380
2 سومین دوره طرح معرفت (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و ....... کشور) معاونت آموزشی وزارت بهداشت... و معاونت آموزشی موسسه امام خمینی مشهد (هتل پارس) 1387
3 دوره آموزشی مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات (ICDL) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1383
4 کارگاه آموزشی تکنیک های مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی 1387
5 کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1386
6 کارگاه آموزشی طراحی و ارزیابی آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
7 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
8 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
9 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
10 کارگاه پژوهش در آموزش (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
11 کارگاه پژوهش در آموزش (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
12 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
13 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1377
14 کارگاه پیشرفته طراحی سوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1379
15 کارگاه آموزش روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1378
16 اولین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه نامبرده 1376
17 کارگاه متدلوژی تدریس . P.A.L. P.B.L دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1378
18 دوره باز آموزی (سومین کنگره علوم تشریحی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در دانشگاه نامبرده 1375
19 دوره آموزش مداوم (هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در دانشگاه نامبرده 1387
20 کارگاه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1393
21 کارگاه بصیرت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1389
22 کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان- گرگان 1389
23 کارگاه دانش افزایی استادان (اخلاق حرفه ای) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
24 کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
25 کارگاه اندیشه سیاسی و معرفت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.057 seconds with 959 queries by yektaweb 3531