برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا محرری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا محرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته علوم آزمایشگاهی) دانشکده پیراپزشکی
2 تشریح عمومی (رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها و ...) دانشکده پیراپزشکی
3 جنین شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
4 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
5 تشریح عمومی (رشته های پرستاری و مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی مهر 74 تاکنون
6 تشریح اندام های فوقانی و تحتانی (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی بهمن 73 الی بهمن 75
7 تشریح سروگردن (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
8 تشریح تنه (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
9 تشریح(اختصاصی) (رشته هوشبری) دانشکده پیراپزشکی
10 تشریح 1 (رشته دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
11 تشریح 2 (دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
12 تشریح (رشته پروتزهای دندانی) دانشکده دندانپزشکی
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 946 queries by yektaweb 3531