برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا محرری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا محرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تشریح 1 (رشته دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
2 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته علوم آزمایشگاهی) دانشکده پیراپزشکی
3 تشریح(اختصاصی) (رشته هوشبری) دانشکده پیراپزشکی
4 تشریح عمومی (رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها و ...) دانشکده پیراپزشکی
5 جنین شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
6 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
7 تشریح عمومی (رشته های پرستاری و مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی مهر 74 تاکنون
8 تشریح اندام های فوقانی و تحتانی (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی بهمن 73 الی بهمن 75
9 تشریح سروگردن (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
10 تشریح تنه (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
11 تشریح 2 (دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
12 تشریح (رشته پروتزهای دندانی) دانشکده دندانپزشکی
13 مقدمات علوم تشریحی دانشکده پزشکی
14 تشریح اسکلت و عضله دانشکده پزشکی
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3752