برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - علیرضا محرری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علیرضا محرری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Lack of social support raises stress vulnerability in rats with a history of ancestral stress Jamshid Faraji, N.Soltanpour, H. Lotfi, R. Moeeini, Alireza Moharreri, S. Roudaki, S. Abedin Hosseini, David M. Olson, Ali a Scientific Reports 2017 چکیده مقاله
2 Hippocampal serotonin-2A receptor immunoreactive neurons density increases after testosterone therapy in the gonadectomized male mice Emsegol Nikmahzar, Mehrdad Jahanshahi, Amir Ghaemi, Gholam Reza Naseri, Ali Reza Moharreri, Ahmad Ali Lotfinia Anatomy & Cell Biology 2016 چکیده مقاله
3 Gestational Diabetes Reduces Pancreatic Beta Cells in rat Offspring Alireza Moharreri; Soraya ghafari & Mohammad Jafar Golalipour Int. J. Morphol. 2016 چکیده مقاله
4 Regional vulnerability of the hippocampus to repeated motor activity deprivation Jamshid Faraji, Nabiollah Soltanpour, Reza Moeeini, Seyed Abedin Hosseini, Shiva Pakdel, Alireza Moharreri, Kaveh Arjang, Nas Behavioural Brain Research 2016 چکیده مقاله
5 Stress inhibits psychomotor performance differrently in simple and complex open field environments Jamshid Farajim, Nabiollah Soltanpour, Seyed Yaghoob Jafari, Reza Moeeini, Shiva Pakdel, Alireza Moharreri, Gerlinde A.S. Metz Hormones and Behavior 65 (2014) 66-75 2014 مقاله کامل
6 Scopolamine reduces the density of M1 muscarinic neurons in rats hippocampus m. Jahanshahi, E. G. nickmahzar, S. Seif-hoseini, F. Babakordi, A. R. Moharreri Int. j. morphol 31(4): 1227-1232, 2013 2013 مقاله کامل
7 Effect of maternal morphine sulfate exposure on neuronal plasticity of dentate gyrus in Balb/c Mice Offspring M.J. Golalipour, S. Ghafari, S. Kaboli Kafshgiri, M. H. Latifi Moghadam, A. R. Moharreri * Pakistan Journal of Biological Sciences 16 (6): 281-286, 2013 2013 مقاله کامل
8 A Variation of Brachial Plexus Absence of Musculocutaneous Nerve Mehrdad Jahanshahi - Ali Reza Moharreri - Mohammad Jafar Golalipoor MJIH Vol. 6 No 1 2003 مقاله کامل
9 مقايسه شدت درد و ميزان خونريزي در تزريقات داخل عضلاني در دو محل دورسوگلوته آل و ونتروگلوته آل عليرضا محرري-حسین نصیری-مهرداد جهانشاهی- ح رحمانی- ع ا عبداللهی- م ر ربیعی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان-دوره 9-شماره 3 1386 چکیده مقاله
10 حدود طبيعی ابعاد آناتوميک سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتری در گروه های قومی فارس بومی و ترکمن در شهرستان گرگان دکتر گلعلی پور , دکتر فراهانی , کامران حيدری , مهرداد جهانشاهی و عليرضا محرری مجله علوم پايه پزشکی ايران ( مشهد ): جلد 4 , شماره 1 1380 چکیده مقاله
11 تعيين شكل سر در نوزادان دختر و ارتباط آن با گروه هاي قومي در شهرستان گرگان عليرضا محرري ، كامران حيدري ، مهرداد جهانشاهي ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور كتابچه ي پنجمين همايش علوم تشريح ايران 1380 مقاله کامل
12 فقدان عصب موسکولوکوتانئوس و عصب دهی عضلات کوراکوبراکیالیس، دو سر بازویی و پوست کنار خارجی ساعد توسط شاخه های عصب مدیان مهرداد جهانشاهي ، عليرضا محرري ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور مجله علمی ترویجی اسرار ، سال هشتم، شماره 4 1380 چکیده مقاله
13 تاثیر عامل قوميت در تنوع شکل سر و صورت نوزادان دختر شهرستان گرگان دکتر گلعلی پور , کامران حيدری , مهرداد جهانشاهی و عليرضا محرری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, شماره 8 1380 چکیده مقاله
14 تعيين شكل سر در نوزادان پسر با استفاده از ايندكس سفاليك در دو گروه قومي فارس بومي و تركمن در شهرستان گرگان مهرداد جهانشاهي ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور ، عليرضا محرري ، كامران حيدري كتابچه ي پنجمين همايش علوم تشريح ايران 1380 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840