برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر رقیه گلشاء ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر رقیه گلشاء | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اپیدمیولوژی، علائم بالینی، نحوه تشخیص و نتایج درمان در بیماران مبتلا به انواع سل خارج ریوی در گرگان از سال 86-95 دکتر گلشا،سیده نیلوفر حمیدی تکمیل شده -
2 بررسی توزیع فراوانی علل هموپتزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی صیاد شیرازی با شکایت هموپتزی در سال های 1393 الی 1395 دکتر رقیه گلشا- عارفه میرسلیمانی بیمارستان آموزشی صیاد شیرازی تکمیل شده -
3 بررسی توزیع فراوانی علل عفونی منجر به بستری در بیماران ESRD مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شیرازی در سال های 1393 الی 1395 دکتر رقیه گلشا- عارف گوران اوریمی بیمارستان آموزشی صیاد شیرازی تکمیل شده -
4 بررسی ریسک فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران با پای دیابتی در بیماران بیمارستان صیاد شیرازی گرگان طی سال های 96-97 دکتر رقیه گلشا- زینب بایلری بیمارستان صیاد شیرازی گرگان تکمیل شده -
5 بررسی توزیع فراوانی انواع عفونت ها ی بیمارستانی در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سال های 1395-1397 دکتر رقیه گلشا- نادیا عاشوری بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان تکمیل شده -
6 فراوانی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی بتالاکتامازی در جدایه های اشریشیا کولای و کلبسیلا پنومونیه بدست آمده از بیماران بستری در بخش های بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهرستان گرگان در سال 1398 دکتر گلشا-منتظری بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهرستان گرگان تکمیل شده -
7 بررسی سل اسکلتال در استان گلستان در سال 1384-1392 دکتر رقیه گلشا و اکرم علی نژاد استان گلستان تکمیل شده -
8  تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونه های خلط و ادرار بیماران سل ریوی اسمیر مثبت با استفاده از PCR دکتر گلشا-تازیکی گرگان تکمیل شده -
9 مقایسه اثر کلر هگزیدین 2% در الکل 70% با بیتادین در پیشگیری از عفونت کاتتر در بیماران دیالیزی تکمیل شده 1384
10 بررسی شایعترین عوامل خطرزای وابسته به میزبان و محیطی در بیماری سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان گرگان 1392-1389 دکتر رقیه گلشا، ماندانا فتاحی شهرستان گرگان تکمیل شده -
11 بررسی اپیدمیولوژیک و سیر بیماری سل ریوی در استان گلستان از سال 1384 لغایت 1391 دکتر رقیه گلشا-دکتر سهیل رفیعی استان گلستان تکمیل شده -
12 بررسی مقایسه ای ارزشیابی اساتید گروه بالینی از دیدگاه فراگیران با خود ارزیابی آنان، در دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتر رقیه گلشا- سمیه آزادفر تکمیل شده -
13 بررسی نتیجه درمانی بیماران سل ریوی اسمیر مثبت (new case) درشهرستان گرگان درسال 91-1390 دکتر رقیه گلشا - دکتر نعیمی گرگان تکمیل شده -
14 بررسی کمی میزان سلولهای CD4 و CD8 در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیرمثبت جدید کشف شده در شهرستان گرگان در سال90 دکتر گلشا،دکتر رفیعی تکمیل شده -
15 بررسی روند تغییرات الگوی مقاومت انتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه های مثبت بیماران بیمارستان 5اذر گرگان در سالهای90-86 دکتر گلشا-دکترکاظمی نژاد تکمیل شده -
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3791