برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر رقیه گلشاء ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر رقیه گلشاء | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 مقایسه اثر داروهای ترکیبی و جدا از هم ضد سلی بر نتیجه درمان رقیه گلشا 2*، عبدا.. عباسی3، زهرا گرزین1 ، فاطمه مهرآور 4حمیدرضا کمالی نیا فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری 93 مقاله کامل
2 الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی در گرگان دکتر گلشا-دکتر کاظمی نژاد-اکبر برزگر-سیما بشارت-فاطمه قاسمی کبریا مجله علوم آزمایشگاهی 92 مقاله کامل
3 The Epidemiology of Skeletal Tuberculosis in Northeast of Iran: A Review of 229 Cases Golsha, R (Golsha, Roghie)[ 1 ] ; Mehravar, F (Mehravar, Fatemeh)[ 2 ] ; Esboie, AA (Esboie, Akram Alinezhad)[ 1 ] ; Rafiee, IRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 2018 مقاله کامل
4 Epidemiology of Animal Bite Injuries in Golestan Province, Northeast of Iran, During 2011-12 Abdullah Abbasi, Somayeh Azadfar, Gholamreza Roshandel, Roghieh Golsha, Mohammad Naeimi, Behnaz Khodabakhshi, Ali Bagheri, Na Journal of Clinical and Basic Research 2017 مقاله کامل
5 Primary Multidrug-Resistant Mycobacterium Tuberculosis (P-MDRTB) in Gorgan, Iran Fatemeh Mehravar1 , Behnaz Bazrafshan2 , Abdollahe Abbasi3* , Roghieh Golsha International Journal of Health Studies 2016; 2016 مقاله کامل
6 A Survey of Application of Basic Science Knowledge in Medical Clinical Stage by Akam Law Approach (Conceptual Map) at Golestan University of Medical Sciences Golsha R1 , Padash L1 , Safar Nezhad Z1 1 بکارگیری دانش علوم پایه در دوره بالینی پزشکی با روش قانون آکام 2016 مقاله کامل
7 Rhinocerebral mucormycosis: A series of six cases in gorgan Taziki, M., Khodabakhshi, B., Tafreshi, M., Golsha, R. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015 مقاله کامل
8 Pulmonary tuberculosis in patients with chronic renal failure. Golsha, R., Kashani, L., Okhly, M., (...), Golshah, E., Momtaz, N.S. Saudi journal of kidney diseases and transplantation : an official publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, 2014 مقاله کامل
9 EPIDEMIOLOGY OF KAWASAKI DISEASE IN GOLESTAN PROVINCE, IRAN, 2005-2012 CHERAGHALI F., AZADFAR S., HAJI MORADLOU N., ROSHANDEL G., GOLSHA R. : IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 2013 مقاله کامل
10 Seroepidemiology and risk factors of Toxoplasmosis in the first trimester among pregnant women Mahin Jamshidi Makiani 1 , Parivash Davoodian 2 , Roghieh Golsha 3 , Mohsen Dehghani 2 , Minoo Rajaee 4 , Khatereh Mahoori 1 International Electronic Journal of Medicine 2012 مقاله کامل
11 Chest wall involvement as a manifestation of Brucellosis Rahmdel, K., Golsha, R., Golshah, E., Shirazi, R.R., Momtaz, N.S. Journal of Global Infectious Diseases 2011 مقاله کامل
12 Actinomycosis may be presented in unusual organs: A report of two cases Golsha, R., Najafi, L., Rezaei-Shirazi, R., (...), Mortazavi, B., Roshandel, G. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2009 مقاله کامل
13 شیوع لپتوسیروز در استان گلستان چاپ در کتاب خلاصه مقالات دواردهمین کنگره عفونی لیسبون 2006 مقاله کامل
14 اپیدمیولوژی التور در استان گلستان چاپ در خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی عفونی در لیسبون 2006 2005 مقاله کامل
15 فراوانی تداخلات دارویی نسخ پزشکان استان گلستان (1391) عبداله عباسی، سمیه آزادفر، غلامرضا روشندل، سیدمحمد حسینی، رقیه گلشا، بهناز خدابخشی، خدیجه امجدی، نغیمه حاجی مرادلو، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395 مقاله کامل
16 بررسی بیماریهای همراه با سل ریوی در استان گلستان(نفر اول) پذیرفته شده نفر اول سخنرانی در کنگره سراسری بیماری های داخلی تهران 1387 مقاله کامل
17 گزارش دوازده مورد لپتوسیپروز استان گلستان(نفر اول) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1386 مقاله کامل
18 بررسی اثر آموزش در دیدگاه امدادگران هلال احمر در استان گلستان(نفر اول) پذیرفته شده در مجله علوم پزشکی گرگان 1386 مقاله کامل
19 بررسی علل بستری عفونی بیماران دیابتی(نفر اول) ارائه شده در کنگره سرااسری بیماریهای داخلی 1386 مقاله کامل
20 تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش داوطلبین هلال احمر استان گلستان از بیماری ایدز دکتر رقیه گلشا، دکتر غلامرضا روشندل، دکتر رحیم رضایی شیرازی، دانیال روشندل، دکتر نفیسه عبدالهی، دکتر علی جباری، دکتر سیما بشا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1386 مقاله کامل
21 ارتباط سنجی میان ژنوتیپ هپاتیت C با بار ویروسی، پاسخ درمانی و ریسک فاکتورهای انتقال در استان لرستان(1393- 1390 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 87 queries by YEKTAWEB 3815